Čínský herbář
Čeština

Reishi ochraňuje buňky před radiačním poškozením

Membrány podléhají tzv. lipoperoxidaci, hlavně pak její polynenasycené tukové složky. Dochází tak k omezení fluidity membrány, která přestává plnit svou funkci, jsou narušeny mnohé enzymatické systémy reishi-ganoderma-ochrana-pred-radiacnim-pusobenim-radiaces nimi spjaté funkce iontových kanálů. Poškození mitochondriální membrány pak způsobí zhroucení energetického systému a smrt buňky.

V případě DNA, ta je ionizačním zářením narušována přímo, tedy energie záření způsobuje léze, jež jsou ve výsledku mutagenní a karcinogenní. Navíc vzniklé volné radikály také poškozují DNA a zvýšená hladina vápníku uvnitř buňky neutralizuje enzymy, které zodpovídají za replikaci a hlavně opravu poškozené DNA.

Léčba rakoviny se také opírá o ionizující záření. Je tady otázkou, jak ochránit zdravé buňky tak, aby došlo ke zničení těch rakovinných.

Jistě je velmi vhodné využít mnohé antioxidační látky, upravit dávky záření, ale ani to nestačí.

Medicinální houby jsou bohatým zdrojem antioxidantů, a nejen jich. Je prokázáno, že zpomalují degenerativní procesy a ochraňují mnohé tkáně před navozeným poškozením, např. játra. Navíc mají i imunomodulační, protirakovinné, protiinfekční, hladinu cukrů a tuků snižující účinky.

K testování  byla vybrána Reishi, jež je tisíce let používána v tradiční čínské medicíně. Je možné, že by má radioprotektivní účinky?

Díky jejímu vysokému obsahu antioxidantů dochází ke snížení koncentrace vzniklých volných radikálů, již to je krok k ochraně proti radiačnímu poškození. Je prokázáno, že pokud jsou mitochondrie a mikrozomy vystaveny 450 Gy nedochází k tak velkému nárůstu thiobarbiturové kyseliny a lipidového hydroperoxidu, což jsou markery oxidačního stresu. Toto dokáže Reishi díky přítomnosti triterpenů.

 Při vystavení buňky záření dochází ke zlomům v jedno i dvouvláknové DNA, jsou modifikovány cukerné složky, vyskytují se chromozomové abnormity a opět jsou to triterpeny v Reishi, které jsou velmi efektivní v ochraně zlomů jedno vláknové DNA, a to již v malé koncentraci. Vědci vystavili tělo dávce 4 Gy a odhalili, že extrakt z Reishi omezuje poškození chromozomů, nedochází k jejich modifikaci, zlomům aj. Navíc působí pozitivně i na kostní dřeň a nedochází tak k jejímu útlumu.

Stejně tak polysacharidy z Reishi mají význam v ochraně před radiací, mají též antioxidační vlastnosti a modulují aktivitu imunitního systému, napomáhají omezit proliferaci nádorových buněk.

Je tedy jasné, že Reishi by byla vhodným doplňkem pro pacienty při radioterapii. Ochraňovala by před přímým i nepřímým radiačním poškozením, navíc pomocí modulace imunitního systému a přímého toxického účinku na rakovinné buňky umožnila rychlejší vyléčení a snad i snížení dávek záření.