Čínský herbář
Čeština

Reishi a rakovina děložního čípku

Díky tomu, že je Reishi bohatá na mnohé bioaktivní látky, např. proteiny, alkaloidy, steroly, polysacharidy, triterpeny, je účinným pomocníkem ke zlepšení kondice i potírání nemocí. Vědci ověřují účinky reishi-ganoderma-rakovina-delozniho-cipkuReishi, které jsou v čínské medicíně známé tisíce let. Bylo potvrzeno, že má Reishi imunostimulační účinky, ale také protizánětové, přímé protiinfekční a protirakovinné. Je možné ji využít jako heptatoprotektivum či k úpravě hladiny cukrů a tuků v krvi. Má též nemalé antioxidační vlastnosti.

Jednou ze složek Reishi jsou i ganoderické kyseliny, které mají protirakovinný efekt a podporují produkci volných kyslíkových radikálů buňkami imunitního systému, které jsou pak účinnější v ničení infekčních agens a rakovinných buněk.

Jakou roli však hrají v indukci apoptózy u rakovinných buněk volné radikály? Vědci při hledání odpovědi na tuto otázku využili 4 strukturálně ganoderické kyselině podobné látky i ganoderickou kyselinu, které působily na buňky rakoviny děložního čípku, tedy in vitro na připravenou buněčnou kulturu. Použité látky v dávce 5‒40 μM indukovaly u nádorových buněk apoptózu s poškozením mitochondriální membrány a následné aktivace kaspázy 9 a 3, jejichž aktivace vede ke spuštění apoptózy. Působením ganoderické kyseliny došlo v nádorové buňce k větší produkci volných radikálů a také k oslabení antioxidačních ochranných mechanismů s výrazným poklesem glutationu, superoxiddismutázy i glutationperoxidázy, přirozených neutralizátorů volných radikálů. Tento ničivý efekt extraktů na rakovinné buňky, byl zrušen přidáním antioxidantů, např. N-acetylcysteinu, katalázy…

Výsledky tedy ukazují, že ganoderická kyselina a jí strukturně podobné substance dokážou indukovat apoptózu rakovinných buněk, která se odvíjí od poškození mitochondrií a nárůstu koncentrace nitrobuněčných volných radikálů, na jejichž neutralizaci nemá rakovinná buňka dostatečnou kapacitu.

 

Zdroj:

Liu RM, Li YB, Liang XF, Liu HZ, Xiao JH, Zhong JJ.

Structurally related ganoderic acids induce apoptosis in human cervical cancer HeLa cells: involvement of oxidative stress and antioxidant protective system. Chem Biol Interact. 2015 Aug 14. pii: S0009-2797(15)30034-X.