Čínský herbář
Čeština

Reishi jako antioxidant a protistárnoucí prvek u hlístic háďátek obecných

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je jednou z nejznámějších medicinálních hub, a není se čemu divit. Její popularita se datuje již do dob staré Číny, kdy byla považována za elixír života a nesmrtelnosti a byla tak vyhrazena jen pro léčbu císaře a jeho nejbližší rodiny. Novodobé vědecké pokusy a studie dávají za pravdu tisíciletým zkušenostem tradiční čínské medicíny. Podařilo se potvrdit, že Reishi upravuje funkce imunitního systému, posiluje imunitní obranné reakce, ale naopak omezuje ty patologické, celkově posiluje tělo i mysl, snižuje hodnoty krevního cukru a tuků, snižuje oxidační stres, je postrachem pro rakovinné buňky i mnohé infekční patogeny, včetně plísní a hub.

zena

V této studii autoři ověřovali právě antioxidační účinky a jaký má vliv podávání Reishi na délku života háďátek obecných. Pokusy prováděné na jiných živočiších naznačují, že podobné účinky je možné očekávat i u jiných živých tvorů. Háďátko obecné je půdní červ patřící mezi hlístice a cca od roku 1974 je časným modelovým organismem v pokusech. Velmi dobře se zkoumá, je zcela zmapovaný jeho genom atd.

Autoři vytvořili vodný extrakt z Reishi a ten přidali k háďátku, což vedlo k tomu, že háďátka se lépe vyrovnávala s oxidačním stresem, který byl vyvolán přidáním herbicidu a těžkým iontem chromu Cr6+. Oxidační stres, tj. přítomnost volných radikálů vede k poškození buněk, jejich membrán, a co víc i jejich DNA, to může skončit smrtí buňky, ale také její přeměnou do rakovinné. Oxidační stres urychluje poškození a degeneraci, tedy i zkracuje život. Háďátka, které byla tedy vystavena nežádoucím látkám i Reishi žila déle než ta bez Reishi.

Podrobné studie ukázaly, že Reishi mění aktivitu, přepis některých genů. Během stárnutí háďátka dochází ke změnám přepisu, aktivity 2746 genů, přitom 34 z nich dokáže ovlivnit Reishi, čímž přímo, nejen díky snížení oxidačního stresu, zpomaluje stárnutí.

Pokusy se tedy podařilo prokázat, že podávání Reishi vede k prodloužení života háďátka, byť je vystaveno toxickým látkám, a to jednak tím, že snižuje oxidační stres, a jednak tím, že mění expresi genů, které jsou do stárnutí zapojeny.

Cuong VT, Chen W, Shi J, Zhang M, Yang H, Wang N, Yang S, Li J, Yang P, Fei J. The anti-oxidation and anti-agingeffects of Ganoderma lucidum in Caenorhabditiselegans.Exp. Gerontol. 2018 Nov 23.