Čínský herbář
Čeština

Reishi – možné využití v protinádorové terapii

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je jedlá dřevokazná houba, která má své české jméno dle svého vzhledu. Její červenohnědý klobouček je lesklý, jako by byl nalakovaný. Reishi je snad nejznámější medicinální houbou, a to nejen v Asii, ale celosvětově. Tradiční čínská medicína s Reishi pracuje dlouhá staletí a současné vědecké studie také dokládají, že Reishi má farmakologické účinky. Pokusy se potvrdilo, že Reishi stimuluje imunitní systém, likviduje rakovinné buňky i mnohé patogenní mikroorganismy, neutralizuje volné radikály, snižuje hladiny krevního cukru a cholesterolu atd.

reishi-mushroom

V této studii autoři ověřovali hypotézu, že Reishi navázaná na mikročástice zlata může pomoci při boji s rakovinnou, tj. může se stát imunoterapií nádorových onemocnění. 

Počty pacientů s nádorovými onemocněními stále rostou, díky léčebným možnostem již dnes přežije mnohem více pacientů, přesto mnozí své nemoci podlehnou. I léčba samotná bývá velmi náročná a zatěžující, s mnoha nežádoucími účinky. Je tedy snaha najít další léčebné postupy, které by byly účinné a méně zatěžující.

Autoři vytvořili zlaté mikročástice, které potáhly polysacharidy získanými z Reishi a sledovali, zda a jak aktivují imunitní buňky.

Nanočástice s Reishi výrazně posílily aktivitu dendritických buněk, které jsou součástí protinádorové imunity. Došlo ke zvýšení jejich funkce aktivovat lymfocyty a předkládat jim pohlcený antigen k rozpoznání, tj. i ten nádorový. Posílila se produkce cytokinů, které stimulují imunitní systém.

Nanočástice také podpořily množení T lymfocytů, pomocných i cytotoxických. Pomocné T lymfocyty dále stimulují B lymfocyty, které produkují protilátky, i proti nádorům, cytotoxické T lymfocyty pak přímo ničí nádorové buňky.

Nanočástice s polysacharidy z Reishi tedy posilují imunitní protinádorovou odpověď, ale mají i další účinky. Působí proti nádorovým buňkám. Pokus byl proveden na zvířatech s karcinomem prsu a metastázami v plicích. Přidáním nanočástic s Reishi k léčbě doxorubicinem došlo ke zpomalení až zastavení růstu nádoru a metastazování. U zvířat došlo k nárůstu hmotnosti, kterou během postupu nádorového onemocnění ztratila. U zvířat léčených doxorubicinem se snížila imunita, ale pokud byly přidány nanočástice s Reishi, imunita byla posílena a zvýšilo se zastoupení paměťových T lymfocytů.

Celkově je tedy možné říci, že nanočástice zlata pokryté polysacharidy z Reishi posilují protinádorovou imunitu a omezují růst nádoru účinněji než samotná protinádorová terapie. 

Zhang SPang GChen CQin J et a.Effective cancer immunotherapy by Ganoderma lucidum polysaccharide-goldnanocompositesthroughdendritic cell activation and memory T cell response.CarbohydrPolym. 2019 Feb 1;205:192-202.