Čínský herbář
Čeština

Reishi obsahuje cytotoxické triterpenoidy působící na rakovinné buňky

Napomáhá regeneraci, snižuje únavu, posiluje fyzickou i psychickou kondici, je silným antioxidantem aj. Neméně důležité pak je, že dokáže působit na rakovinné buňky. A to vícero způsoby, jednak podporou imunitního systému, který pak sám bojuje proti rakovinným buňkám, a jednak díky reishi_shotsložkám, které působí toxicky na rakovinné buňky, zatímco zdravé buňky nijak nepoškozují. Rakovinné buňky mají totiž jistá specifika, která tělesné buňky nemají, rychlejší metabolismus, vyšší nároky na živiny, rychlejší dělení, množení.

V této studii vědci zkoumali možnost využití Reishi jako terapeutického prostředku při léčbě nádorů. Hledali specifické složky houby, které mají protirakovinné účinky. Testovali 6 triterpenoidů, a to ganolucidickou kyselinu E, licidumol A, ganodemanotriol, 7oxo-ganoderickou  kyselinu  Z, 15 hydroxy-ganoderickou kyselinu S a ganoderickou  kyselinu DM, které byly izolovány z extraktu vyrobeného z Reishi. Tyto složky byly přidávány ke třem buněčným kulturám, které byly složeny z buněk rakoviny jater, děložního hrdla a tlustého střeva. Všechny vybrané triterpenoidy z Reishi dokázaly tlumit růst rakovinných buněk ve všech třech buněčných kulturách, a to již v dávkách 20,87 až 84,36 μM. Všechny vybrané složky z Reishi též indukovaly apoptózu, buněčnou smrt, u buněk rakoviny děložního hrdla, apoptózu u buněk rakoviny tlustého střeva navodily 4 složky, nejúčinnější byly ganoderická kyselina DM a 7-oxo-ganoderická kyselina Z. Naneštěstí žádná ze složek nevyvolala apoptózu v buňkách rakoviny jater.

Vědci tedy shrnuli pokus tak, že všechny vybrané složky omezují množení rakovinných buněk, všechny navozují apoptózu u rakoviny děložního hrdla, 4 u rakoviny tlustého střeva, ale žádná u rakoviny jater.  Bylo by tedy možné přidat je k léčbě rakoviny v klinické praxi, již samotné omezení růstu rakovinných buněk je velkým přínosem.

Ruan W, Wei Y, Popovich DG. Distinct Responses of Cytotoxic Ganoderma lucidum Triterpenoids in Human Carcinoma Cells. Phytother Res. 2015 Nov;29(11):1744-52.