Čínský herbář
Čeština

Reishi, oxidační stres a ateroskleróza

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je medicinální houba, která je známá také jako houba nesmrtelnosti. Jedná se o dřevokaznou houbu, která roste na poškozených či mrtvých stromech a jejich pařezech. Typickým znakem Reishi je červenohnědý, velmi lesklý klobouk. Jak už bylo naznačeno, Reishi je po tisíciletí využívána hlavně v Asii, tradiční čínskou medicínou, využívána jako léčivá rostlina a byla určena pro císaře a jeho rodinu k udržení zdraví a dlouhověkosti. Současné studie ukázaly, že Reishi má mnoho farmakologických účinků. Zlepšuje funkce imunitního systému, mírní záněty, snižuje hodnoty krevního cukru a cholesterolu, snižuje také oxidační stres a podporuje fyzickou i psychickou kondici.

Reishi

Cílem této studie bylo zjistit, zda je možné využít Reishi k redukci rizika kardiovaskulárních nemocí a jejich komplikací.

Kardiovaskulární nemoci jsou během posledních 15 let celosvětově nejčastější příčinou předčasného úmrtí. Kardiovaskulární nemoci často vznikají na podkladě endoteliální dysfunkce, tj. poškození vnitřní výstelky cév a zahrnují např. aterosklerózu, vysoký krevní tlak, anginu pektoris, srdeční infarkt atd.

Endoteliální dysfunkce, a tedy i kardiovaskulární nemoci, je způsobena a provázena zvýšeným oxidačním stresem (tvoří se více volných kyslíkových radikálů) a zánětem. V těle máma enzym superoxiddismutázu (SOD), který umí radikály neutralizovat.

Byla vytvořena klinická studie, jíž se účastnilo 71 pacientů. 34 mělo stabilní anginu pektoris a 37 bylo vysoce rizikových pacientů. Všichni užívali 750 mg Reishi denně po dobu 90 dní.

Hodnotila se aktivita SOD, koncentrace malondialdehydu, který vzniká jako vedlejší produkt peroxidace lipidů během oxidačního stresu (volné radikály reagují s lipidy v buněčných membránách a poškozují je). Dále autoři hodnotili také počty endoteliálních buněk a jejich předstádií v krevním oběhu, ty se uvolňují během poškození endotelu, vnitřní výstelky cévy.

Výsledky potvrdily, že léčba Reishi změnila hodnoty SOD a malondialdehydu. Hladiny SOD vzrostly oproti vstupní hodnotě, a to u lidí se stabilní anginou z 3,41 ± 0,46 U/ml na 5,79 ± 4,19 U/ml. Hodnoty malondialdehydu naopak klesly, a to z 95,63±21,7 U/ml na 44,84±50,95 u vysokorizikových pacientů a u pacientů s anginou pektoris byl pokles z hodnot 114,13±24,56 na 36,84±28,39 U/ml. To znamená, že Reishi výrazně snižuje oxidační stres, poklesy hodnot jsou velké. Ukázalo se také, že se snížily počty endoteliálních buněk a jejich buněčných předstádií v krevním oběhu, to značí, že není tolik poškozován endotel a je zlepšena funkce endotelu.

Studií se autorům podařilo prokázat, že Reishi účinně snižuje oxidační stres a tím pozitivně působí na kardiovaskulární systém. 

Sargowo D, Ovianti N, Susilowati E, et al. The role of polysaccharide peptide of Ganoderma lucidum as a potent antioxidant against atherosclerosis in high risk and stable angina patients. Indian Heart J 2018 Sep - Oct; 70(5):608-614.