Čínský herbář
Čeština

Reishi pomáhá ochránit srdeční buňky při nedostatku kyslíku

Tradiční čínská medicína s touto dřevokaznou houbou procuje déle než 4000 let a dala jí přízvisko houba nesmrtelnosti. Krom písemných zmínek ze Staré Číny z počátku našeho letopočtu, je nyní mnoho textového materiálu z pokusů, klinických studií, který také potvrzuje, že Reishi je obdařena mnohými účinky, které mohou pomoci našemu zdraví. Dokáže ovlivnit, zlepšit fungování imunitního systému, snížit hladinu cukru a cholesterolu, snížit oxidační stres, posílit fyzickou i psychickou kondici, usmrcovat mnohé typy rakovinných buněk i patogenů.

 

reishi_heart

 

 

V této studii se autoři zaměřili na to, zda má Reishi kardioprotektivní účinky, zda ochrání srdeční buňky, pokud dojde k poklesu kyslíku.

 

K takovému stavu může dojít např. při zúžení nebo uzávěru srdeční cévy. Jedná se o ischemii a infarkt myokardu. Bez kyslíku buňky svaloviny srdeční ztrácejí životaschopnost a dochází k jejich zániku. V místě tepenného uzávěru se tak objevuje okrsek nekrotické, tj. mrtvé, tkáně. Pokud už dojde k odúmrtí, nedojde k regeneraci poškozeného místa.

 

Kardiomyocyty však neprospívají a nepracují správně ani v případě, že je průtok krve pouze omezen, kdy je omezen průsvit cévy, např. ateromovým plátem a trombem.

 

Může tedy Reishi ochránit kardiomyocyty před následky snížení koncentrace kyslíku, tj. omezení průtoku krve?

 

Byly vytvořeny dva typy extraktů, alkoholový a vodný. Tyto byly přidány k hypoxicky (hypoxie, nedostatek kyslíku) narušeným kardiomyoblastům (nedospělý kardiomyocyt, buňka svaloviny srdeční). V přítomnosti alkoholového extraktu  (600 μg/ml došlo k obnovení životaschopnosti, viability, kadriomyoblastů. Extrakt napomohl udržet redoxní rovnováhu (oxidačně-redukční) u během hypoxie. Tím se omezila aktivace kaspáz uvnitř kadriomyocytů, které dokážou spustit programovanou buněčnou smrt apoptózu. Alkoholový extrakt minimalizoval oxidační stres, snížila se koncentrace volných kyslíkových radikálů a peroxidace.  Podobného účinku, jen o něco výraznějšího, bylo dosaženo i při použití vodného extraktu z Reishi.

 

Oba extrakty dle dalšího zkoumání obsahovaly velké množství nukleotidů a flavonoidů, mají tedy vysoký antioxidační potenciál, který pomáhá ochránit kardiomyocyty v případě, že jsou vystaveny prostředí, kde je omezený přísun kyslíku.

 

 

 

Kirar VNehra SMishra JRakhee RSaraswat DMisra K. Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Agaricomycetes), as a Cardioprotectant in an Oxygen-Deficient Environment. Int J Med Mushrooms. 2017;19(11):1009-1021.