Čínský herbář
Čeština

Reishi potlačuje proliferaci a migraci buněk rakoviny prsu

V asijských zemích je houba známá a využívána k léčení po tisíce let., zvláště pak tradiční čilskou medicínou. Je však zkoumána i moderními vědeckými postupy, díky kterým byl léčivý účinek Reishi potvrzen. Houba má prokázané imunomodulační, protiinfekční, antioxidační, cholesterol a cukry v krvi snižující účinky, v neposlední řadě je též obdařena účinky protirakovinnými.

 

reishi_rakovina prsu

 

Tento efekt zkoumala i tato studie. Autoři si vybrali rakovinu prsu. Tedy nejčastěji se vyskytující rakovinné onemocnění u žen. Ačkoli je rakovina prsu záležitostí starších žen, objevuje se i u žen velmi mladých. Díky osvětě, samovyšetřování a citlivým diagnostickým postupům bývá rakovina odhalena v počátečních stadiích, kdy nemusí být ani nutné prs odstranit, pouze vyjmout nádor a podstoupit další terapii, např. hormonální. Pokročilejší stadia samozřejmě zvyšují riziko trvalých následků i smrti pacientky. Vědci se snaží najít možnosti, jak léčbu zefektivnit, jak zmírnit její dopady atd.

V této studii autoři hledali hlavně způsob, jakým Reishi ovlivňuje rakovinné buňky, jak je vlastně zabíjí. Mnoho rakovinných buněk má „zapnuté“ jiné signalizační nitrobuněčné cesty, které jim umožňují přežít, obejít terapii, imunitní systém atd. U velké části rakovin je zapojena navíc i Wnt/β-katenin signalizační cesta. V krátkosti je možné říci, že tato cesta zvyšuje množení rakovinných buněk a jejich metastazování. Pokud je tato cesta zapojena, je to spojeno s horší prognózou pacienta. Autoři přidávali Reishi právě k těmto agresivním rakovinným buňkám. Ukázalo se, že v přítomnosti Reishi dochází k zablokování této signalizační cesty, a to zamezením fosforylace Wtn koreceptoru LRP6, nedošlo tedy k aktivaci, spuštění signální dráhy. Buňky ztratily svůj proliferační potenciál a schopnost migrovat. Autorům se tak podařilo prokázat, že Reishi má potenciál pomoci i u vysoce agresivních nádorů, u nichž je aktivována signální cesta Wnt/β-katenin. Může omezit růst nádoru a jeho metastatickou aktivitu.

 

Zhang Y. Ganoderma lucidum (Reishi) suppresses proliferation and migration of breastcancer cells via inhibiting Wnt/β-catenin signaling. Biochem Biophys Res Commun. 2017 Jul 8;488(4):679-684.