Čínský herbář
Čeština

Reishi pro posílení protinádorové imunity

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je zařazena mezi dřevokazné houby, čerpá živiny z poraněných či mrtvých listnatých stromů. Jejím typickým znakem je velmi lesklý jakoby nalakovaný klobouk. Reishi je jednou z nejpopulárnějších medicinálních hub. To je dáno i tím, že její účinky jsou ověřeny tisíciletími, po která s ní pracuje tradiční čínská medicína. V historické Číně byla považována za elixír života a její užívání bylo vyhrazeno pro císaře a jeho nejbližší rodinu. Popularitu Reishi zvyšují také výsledky moderních vědeckých studií, které dokládají, že Reishi upravuje funkce imunitního systému, posiluje fyzickou i psychickou kondici, snižuje oxidační stres společně se snížením cholesterolu a cukrů v krvi, zvládá též ničit mnohé druhy rakovinných buněk a infekčních patogenů.

imunita shield

V této studii se autoři zaměřili právě na protinádorové účinky Reishi. Každoročně přibývá pacientů, kteří onemocnění nějakým typem nádorového onemocnění, a i přes pokroky v léčbě jsou stále pacienti, kteří nemoci podlehnou. Je tedy důležité vyvíjet nové léčebné postupy. Přitom se vědci obrací na imunitní systém a jeho posílení, tj. posílení protinádorové imunity.

Zde využili polysacharidy z Reishi, které navázali na zlaté nanočástice ‒ polysacharidy+Au a zjišťovali, jak dokážou aktivovat dendritické buňky (buňky imunitního systému, které hrají výraznou roli v protinádorové imunitě). Ukázalo se, že přítomnost nanočástice s polysacharidy z Reishi výrazně zvyšuje aktivaci dendritických buněk. To je prokázáno zvýšením počtu mnohých povrchových molekul, které se objevují a jejich počty zvyšují právě jen po aktivaci. Aktivované dendritické buňky mají schopnost pohlcovat materiál, tj. i nádorové buňky, zpracují je a jejich specifické znaky mohou vystavit na svém povrchu pro rozpoznání dalšími imunitními buňkami. Navíc na svém povrchu také mají molekuly, které posilují aktivaci buněk, které vystavený nádorový antigen „čtou), tj. T lymfocytů.  Není tedy překvapením, že se prokázalo, že polysacharidy z Reishi ve studii také zvyšovaly množení a aktivitu lymfocytů.

V dalších testech se prokázalo, že nanočástice zlata s polysacharidy mají také přímý vliv na buňky nádoru, a to na buňky rakoviny prsu. Dokážou velmi efektivně omezit růst nádoru, resp. jeho plicních metastáz, společně s přidáním klasické chemoterapie ‒ doxorubicinu. Kombinace přináší výrazně lepší výsledky než užívání doxorubicinu samotného. Navíc u pokusných zvířat snižují nanočástice negativní dopad léčby doxorubicinem a zvyšují počty paměťových lymfocytů, které pak rychleji mohou zaútočit na nádor, jelikož ho již dobře znají a nemusí se s ním seznamovat.

Nanočástice by se mohly stát součástí klinické praxe. Mohou pomoci přenést polysacharidy do těla, k imunitním buňkám, které pak následně stimulují a zvyšují protinádorovou imunitu.

Zhang S, Pang G, Chen C, Qin J, Yu H, Liu Y, Zhang X, Song Z, Zhao J, Wang F, Wang Y, Zhang LW. Effective cancer immunotherapy by Ganoderma lucidum polysaccharide-goldnanocompositesthroughdendritic cell activation and memory T cell response. CarbohydrPolym 2019 Feb 01.:192-202.