Čínský herbář
Čeština

Reishi proti autoimunitnímu zánětu a Alzheimerově nemoci

Reishi je velmi populární v Asii, kde je po staletí využívána k léčbě mnoha nemocí. Její popularita však roste i v Evropě, a to i díky tomu, že jsou vědecky potvrzeny její pozitivní účinky na organismus. Je prokázáno, že Reishi moduluje aktivitu imunitního systému, posiluje vitalitu, psychickou odolnost, je prevencí proti civilizačním nemocem atd.

V této studii se autoři zaměřili na to, zda Reishi může ovlivnit autoimunitní zánět a průběh Alzheimerovy nemoci. K tomu využili transgenní myši, které nesou geny pro Alzheimerovu nemoci, tudíž se u nich rozvine. 

 

Old woman with Alzheimer

 

Tyto myši rozdělili náhodně do dvou skupin po 11 myších, jednu skupinu krmili středními dávkami Reishi a druhou vysokými dávkami. Tyto myši následně vystavili testům, kterými vyhodnotí mentální a orientační schopnosti, sledovaly se změny jejich chování atd. Navíc se hodnotily i parametry, které souvisejí s autoimunitními reakcemi, tj. v případech, kdy se imunitní systém obrací proti vlastním strukturám. Hodnoty byly změřeny před začátkem podávání Reishi a pak na konci pokusu. U myší s Alzheimerovou nemocí se v obou skupinách zkrátila reakční doba (myši tak reagovaly rychleji na podněty), také doba na vyřešení předloženého problému, zlepšila se též orientace a rychlost absorpce nových vjemů. Změny byly zachyceny také v mozkové tkáni. Došlo ke zvýšení exprese některých povrchových molekul, které mají ochranný vliv na mozek a zlepšují přenos vzruchů (např. Syt1), potlačena byla také autoimunitní reakce a tvorba škodlivého amyloidu beta, který se v mozku usazuje a ničí neurony.

Ukázalo se tak, že podávání Reishi je pro myši s Alzheimerovou nemocí a autoimunitou prospěšné. Dochází ke zlepšení funkcí mozku, ale také struktuře mozku. Došlo také k potlačení patologické imunitní reaktivity. Vyšší dávka měla o něco lepší výsledky.

 

Qin C, Wu S, Chen B, Wu X, Qu K, Liu J, Zhang G, Xu Y, Shu S, Sun L, Li Y, Zhu H, Huang L, Ma C, Xu Y, Han Y, Lu Y. Effect of Ganoderma Lucidum Preparation on the Behavior,Biochemistry,and Autoimmune Parameters of Mouse Models of APP/PS1 Double Transgenic Alzheimer's Disease. Chin Med Sci J. 2017 Jun 20;39(3):330-335.