Čínský herbář
Čeština

Reishi proti buňkám rakoviny prostaty

Je též považována za houbu nesmrtelnosti. I současné vědecké pokusy a studie dokládají, že Reishi disponuje mnoha biologickými aktivitami, které mohou být přínosem pro naše zdraví. Látky v Reishi obsažené modulují aktivitu imunitního systému, pomáhají snižovat hladinu cholesterolu a cukru v krvi, posilují fyzickou i psychickou kondici, zabíjí rakovinné buňky i mnohé patogeny, zpomaluje degenerativní pochody atd.
 
reishi_prostata
 

V této studii se autoři zaměřili na možný přínos terpenů z Reishi při léčbě rakoviny prostaty. Jedná se o nejčastější typ rakoviny u mužů. Její výskyt je hlavně u mužů nad 50 let.  Jedná se o pomalu rostoucí nádor, který však vyžaduje léčbu (někdy je možné pouze sledování). Léčba je nejčastěji chirurgická s odstraněním prostaty, radio-, chemoterapie, hormonální terapie a nověji též biologická léčba v podobě imunoterapie.

Extrahované terpeny autoři přidali do buněčné kultury připravené z buněk rakoviny prostaty a sledovali reakci buněk na přítomnost různých koncentrací. Koncentrace 0,1 mg/ml neměla žádný účinek, koncentrace nad 0,5 mg/ml však již snižovaly životaschopnost nádorových buněk a docházelo k výraznému omezení proliferace, tj. dělení nádorových buněk.

Další část pokusu odhalila, že terpeny z Reishi také účinně snižují migraci a invazitivu nádorových buněk. Buňky, které nebyly vystaveny působení terpenů, se pohybovaly po a přecházeli z jedné nádoby přes druhé přes mezi ně umístěnou membránu. U buněk vystavených terpenům k tomuto nedošlo. Je to dáno i tím, že Reishi snižuje produkci metaloproteináz v nádorových buňkách. Tyto enzymy štěpí mezibuněčnou hmotu (mohou však podpořit také proliferaci), pokud je tato rozštěpena neklade odpor a nádorová buňka snadněji vycestuje i mimo původní nádorovou masu. Omezení tvorby metaloproteináz tak vede ke snížení migrace a invazivity, i proliferace buněk rakoviny prostaty.

V neposlední řadě terpeny z Reishi navozují u buněk rakoviny prostaty apoptózu, jedná se o typ programované smrti. Buněk v kultuře tedy během 24 hodin výrazně ubylo.

Výsledky získané z této studie dokládají, že terpeny extrahované z Reishi jsou schopné snížit životaschopnost, proliferaci, migraci i invazivitu buněk rakoviny prostaty, a co víc, dokáží u nich spustit i proces buněčné smrti.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5755215/