Čínský herbář
Čeština

Reishi proti gliomovým buňkám

Roste hlavně na poškozených kmenech a pařezech listnatých stromů. Reishi je známá hlavně v Číně, a to díky tradiční čínské medicíně, která ji využívá k léčbě zdravotních obtíží po tisíce let, v dávných dobách byla dokonce označena za elixír nesmrtelnosti a používaná k léčbě čínského císaře. V současnosti proběhlo a probíhá mnoho studií, máme tak data, která prokazují, že Reishi ovlivňuje imunitní buňky, umí posílit imunitu, ale také oslabit patologický zánět, celkově posiluje fyzickou i psychickou kondici, reguluje metabolismus tuků a cukrů, zabíjí mnohé i velmi nebezpečné infekční patogeny a také působí protirakovinně.

 

reishi_brain

 

 

Tento poslední účinek autoři ověřovali i v této studii. Reishi je postupně testována na různých typech rakovinných buněk. V této studii to bylo na buňkách gliomových. Gliomy jsou mozkové nádory, které mohou být málo zhoubné, rostoucí pomalu, ale také nesmírně nebezpečné, jako je např. multiformní glioblastom. Léčba bývá složitá a mnohdy není možné zasáhnout chirurgicky vůbec, nebo není možné odstranit všechnu nádorovou hmotu. Radio- a chemoterapie nemusí vést k vyléčení. Hledají se tedy jiné možnosti, jak pacientům pomoci.

 

Autoři izolovali z Reishi polysacharidový peptid (glykopeptid) a s ním kultivovali gliomové buňky. Sledovali, jaký vliv bude na buňky mít. Nádorové buňky velmi rychle proliferují, tj. dělí se, to se však změnilo, pokud byly inkubované s Reishi. Došlo k zastavení buněčného cyklu, kterým buňka před rozdělením musí projít.  Tento cyklus je zastaven už v samém počátku, tj. ve fázi G0/G1. Počet buněk v G0/G1 fázi v buněčné kultuře narostl až o téměř 75 %, logicky pak pokles počet buněk, které byly připravené k rozdělení se. Krom zastavení množení pak glykopeptid z Reishi také aktivuje nitrobuněčné signální cesty v národových buňkách, které spouští kaskádu, které končí apoptózou, tj. buněčnou smrtí. Dochází k aktivaci kaspázy 3, jejíž aktivita je pro spuštění apoptózy nepostradatelné.

 

Glykopeptid z Reishi tedy nejen omezuje dělení nádorových buněk, čímž by se snížil růst nádoru, ale také gliomové buňky zabíjí. Tohoto poznatku by se mohlo využít i v léčbě pacientů, je však nutné provést další studie, nejprve na zvířecím modelu a pak i v klinické praxi. Snad k tomu dojde.

 

Wang CLin DChen QLin SShi SChen C. Polysaccharide peptide isolated from grass-cultured Ganoderma lucidum induces anti-proliferative and pro-apoptotic effects in the human U251 glioma cell line. Oncol Lett. 2018 Apr;15(4):4330-4336.