Čínský herbář
Čeština

Reishi proti melanomu

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je dřevokazná houba s lesklým hnědým až červenohnědým kloboukem. Ačkoli je jedlá, není vinou své chorošovité konzistence příliš vhodná k přímé konzumaci. I když není Reishi hojně využívána v kuchyni, je rozšířená po celém světě, a to díky tomu, že s ní po dlouhá staletí pracuje tradiční čínská medicína jako s lékem a i současné studie dokládají, že Reishi má výrazné účinky. Je možné s její pomocí posílit imunitní systém, mírnit patologické záněty, snižovat cholesterol a oxidační stres, zabíjet patogeny i nádorové buňky atd.

reishi_melanom
 

Při testování protinádorových účinků se Reishi testuje proti jednotlivým typům rakoviny. V této studii byla Reishi využita proti melanomu. Melanom je agresivní kožní nádor, který se často rozvíjí z již existujících znamének, která jsou vystavena UV záření. Byť je nádor malý, mohou být již založené metastázy, což výrazně znesnadňuje léčbu.

Autoři využili Reishi i v kombinaci s ketonazolem, což je antimykotikum (používá se k léčbě houbových onemocnění).

Nejprve byly vyzkoušeny různé koncentrace Reishi a různé koncentrace ketonazolu. Zde se potvrdilo, že tyto látky v koncentraci vyšší než 0 omezují množení nádorových buněk, dokonce dokážou navodit apoptózu, tj. buněčnou smrt. To však není všechno. Obě látky také dokázaly omezit migraci buněk, tj. jejich schopnost vycestovat, což je podmínkou pro šíření nádoru a metastazování. Bylo také zjištěné, že ketonazol umocňuje účinnost Reishi, např.  samostatná Reishi s dávce 0,6 µM sníží migraci na 39 %, přičemž přidání ketonazolu migruje méně než 20 % buněk.

Důležité také je, že testované dávky, které ničí nádorové buňky, jsou pro zdravé buňky neškodné. Neomezují jejich dělení a nezabíjí je.

Studií se tedy podařilo zjistit, že Reishi i ketonazol mohou modulovat chování nádorových buněk, působí proti nim. Jejich kombinace účinnost výrazně zvyšuje. Navíc byly využité dávky pro zdravé buňky zcela neškodné. Je tedy možné, že stejný efekt by měla léčba u pacientů s melanomem a mohla by jim značně pomoci.

Lu CT, Leong PY, Hou TY, Kang YT, Chiang YC, Hsu CT, Lin YD, Ko JL, Hsiao YP. Inhibition of proliferation and migration of melanoma cells by ketoconazole and Ganoderma immunomodulatory proteins. Oncol Lett 2019 Jul; 18(1):891-897.