Čínský herbář
Čeština

Reishi proti neuroblastomu

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je dřevokazná houba, která má typický lesklý klobouk hnědo-červené až hnědé barvy. Reishi roste hlavně na listnatých stromech, nemocných a poškozených. Její popularita se z Asie přenesla do celého světa. Již v historických dobách byla v Číně Reishi využívána jako lék, elixír dlouhověkosti a nesmrtelnosti. Současné studie se v mnohém shodují s poznatky tradiční čínské medicíny. Reishi posiluje imunitní systém, působí protinádorově, je prevencí civilizačních nemocí, neboť snižuje cholesterol, cukr a oxidační stres. Zabíjí také nádorové buňky a mnohé infekční patogeny.

neuroblastom

Tato studie byla zaměřená na otestování toho, zda může složka Reishi, ganoderické kyselina, zničit buňky neuroblastomu.

Neuroblastom je dětský nádor nervového systému. Jedná o nádor z buněk sympatického nervového systému. Má velmi různorodé podoby, od málo zhoubných, po formy metastazující. Léčba se provádí chirurgicky, u nebezpečnějších forem se kombinuje s chemoterapií.

Nádorové buňky mají vysoký počet Notch-1 bílkovin na svém povrchu. Jedná se o receptory, na které se naváže další látka a tím se aktivují. Signální cesty, které se aktivují, jsou spojené s progresí, tj. zhoršováním, nádoru. Autoři se domnívali, že by mohla ganoderická kyselina zablokovat tuto signalizaci, a to tak, že by se navázala na Notch-1 receptor, na nějž už by se nemohla navázat bílkovina, která jej aktivuje. Ukázalo se, že předpoklad byl správný. Ukázalo se, že se ganoderická kyselina velmi dobře a snadno na receptor váže a dochází k tlumení jeho aktivity. Navíc díky ganoderické kyselině dochází ke snížení počtů tohoto aktivačního receptoru na nádorových buňkách. To vše pak vede ke snížení dělení nádorových buněk, narušení jejich životaschopnosti, a tedy i omezení růstu nádoru. 

Gill BSNavgeetKumar S. Antioxidant potential of ganoderic acid in Notch-1 protein in neuroblastoma. Mol Cell Biochem. 2019 Jun;456(1-2):1-14. doi: 10.1007/s11010-018-3485-7.