Čínský herbář
Čeština

Reishi proti otravě olovem

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) se sice nekonzumuje přímo, ale přesto je ve středu zájmu veřejnosti, a to včetně té odborné. Reishi je dřevokazná houba s typickým červenohnědým lesklým kloboukem. V tradiční čínské medicíně je využívána tisíce let, tak dlouho je i známá a zmiňována v historických pramenech. Vědci provedli mnoho studií a pokusů, které se zaměřili jak na zjištění složení Reishi, tak na její účinky. Reishi se zapojuje do zlepšení funkcí imunitního systému, působí proti kardiovaskulárním nemocem, neboť snižuje hodnoty cholesterolu a cukru v krvi, je možné ji využít pro ničení nádorových buněk a mnohých patogenů.

otrava

V této studie se vědci snažili zjistit, zda může být Reishi ochranou proti otravě olovem. Olovo je pro lidský organismus toxické. V organismu se může ukládat do jater, kostní dřeně, koluje v krvi atd. Otrava se projeví bledostí, zácpou, nechutenstvím, kolikami, bolestmi hlavy, anémií, křečemi, poškozením ledvin, jater a mozku, neplodností atd. Olovo se z těla těžko vylučuje a kumuluje se v něm. Stejně tak se může kumulovat v jiných zvířatech, rostlinách, zemině, dostává se to vody…

Pro tuto studii byl vytvořen vodný extrakt z Reishi, který byl podáván krysám, jimž bylo podáváno také olovo, a to 100 mg/kg olova po 25 dní. Krysám byl poté podáván extrakt v dávkách 100, 200 nebo 400 mg/kg. Další skupině byl podávána látka pomáhající vyloučit olovo (dimerkaptojantarová kyselina) a jedné pak i Reishi + dimerkaptojantarová kyselina. Byla též ničím neléčená skupina.  U krys se hodnotila váha, množství olova v krvi a orgánech, hodnoty tuků v krvi a aktivita vybraných enzymů a antioxidační kapacita.

Hmotnost u krys s Reishi se nezvýšila, ale co je důležité, došlo k výraznému snížení koncentrace olova v játrech a ledvinách, ačkoli na koncentraci olova ve slezině Reishi vliv neměla. Reishi také snížila hodnotu tuků v krvi, která byla u ničím neléčených olovu vystavených krys vyšší. Olovo poškodilo játra a to způsobilo vyšší hodnoty jaterních enzymů, to se však upravilo díky podávání Reishi. Stejně tak se zvýšila antioxidační kapacita a snížil oxidační stres. Přidání dimerkaptojantarové kyseliny k Reishi neposílila její účinnost, byla účinnější než dimerkaptojantarová kyselina.

Studií se podařilo prokázat, že Reishi chrání organismus proti toxicitě olova. Pomáhá jej vyloučit z organismu a mírnit jeho negativní vliv na organismus.

Sobowale MTOzolua RIUwaya DOAyinde BA. Effects of Concurrently Administered Aqueous Extract of Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Agaricomycetes), and Lead Acetate in Rats. Int J Med Mushrooms. 2019;21(2):143-154.