Čínský herbář
Čeština

Reishi proti pseudomonádě

V období Staré Číny byla výhradně pro císařskou rodinu. V současnosti probíhá mnoho studií a testů, které dokazují, že Reishi dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, reguluje hladinu lipidů v krvi, má protirakovinné, antioxidační i protimikrobiální účinky, což se prokázalo i touto studií.

 

reishi_pseudo

 

Autoři použili Reishi proti bakterii Pseudomonas aeruginosa. Jedná se o bakterii, která bývá málo citlivá na antibiotika, vytváří biofilmy, tj. plochy, tím se ztěžuje přístup antibiotika do spodních vrstev bakterií. Navíc produkuje enzymy, které mnohá antibiotika štěpí, je to třeba beta laktamázy, které neutralizují penicilinová antibiotika. 

Často se s nimi setkáváme u lidí s narušenou imunitou, u lidí hospitalizovaných v nemocnicích, infikuje rány, např. popáleniny, a také je častá u dětí s cystickou fibrózou.

Vzhledem k malé účinnosti antibiotik jsou hledány další možnosti, jak tohoto patogena zabíjet.

Byl připraven metanolový extrakt z Reishi a využit proti Pseudomonádě produkující enzymy neutralizující antibiotika. V přítomnosti extraktu dochází k omezení růstu bakterií, je tlumena aktivita enzymů pro rozklad antibiotik. Inhibice proteázy je reverzibilní, v nepřítomnosti Reishi se obnoví.

Koncentrace 2,5 mg/l zvětší plochu, na které nerostou bakterie, na plotně, která jimi byla pokrytá, na 7,8 mm (zde tedy bakterie zemřou), a aktivita bakteriálního enzymu je zcela utlumená, tedy nulová.

Je tedy patrné, že Reishi obsahuje složky, které působí na pseudomonádu přímo, zabíjí je, ale také ji činí citlivější k antibiotikům, neboť nedochází k jejich degradaci enzymy bakterií. Tento efekt by měl významné uplatnění v klinické praxi.

El Zawawy NA, Ali SS. Anti-proteolytic activity of Ganoderma lucidum methanol extract against Pseudomonas aeruginosa. J Infect Dev Ctries 2016 Sep 30; 10(9):1020-1024.