Čínský herbář
Čeština

Reishi proti rakovině jater

Reishi se však stává známou i u nás. Vědecké výzkumy prokázaly, že Reishi umí modulovat aktivitu imunitního systému, má protirakovinné, antioxidační účinky, snižuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Umí likvidovat i mnohé infekční patogeny atd.

V této studii autoři testovali extrakt z dvou typů hub z rodu Ganoderma, tj. Reishi a Ganoderma sinensis.

 

reishi_liver1

 

Tyto extrakty použili u myší, které trpěly rakovinou jater.

Nejprve však provedli podrobné rozbory složení připravených extraktů a zjistili, že je v nich 12 aktivních složek, a to ganoderické kyselina A, B, H C2, D, Y, ganoderenická kyselina A, D, G, kamferol, genistein a ergosterol.

Určovali také, na které molekuly tyto sloučeni cílí, a to vzhledem k nádoru. Kamferol např. cílí na molekulu Bcl2, která chrání buňky proti apoptóze, pokud je blokovaná, nádorová buňky snáze podlehne apoptóze. Genistein blokuje růstový faktor, který podporuje dělení rakovinných buněk. Kyseliny z extraktu blokují různé nukleární faktory stojící za přepisem genů, blokovány jsou také mnohé kinázy zaručující přežití buňky (přehledná tabulka v originálu článku).

Při testech na myších se prokázalo, že extrakty z hub mají protinádorové účinky in vivo. Došlo k inhibici růstu nádoru. Při bližším histologickém zkoumání vzorku nádoru se ukázalo, že v nádoru jsou oblasti s nekrózou, tj. s odůmrtěmi. Tyto části s mrtvou nádorovou tkání byly ohraničeny imunitními buňkami, hlavně neutrofily a makrofágy.

Z toho vyplývá, že autoři našli látky, které mají vliv na rakovinné buňky, a také, že extrakt stimuluje imunitní systém. To vede k zamezení růstu nádoru a jeho postupné destrukci.

 

Zhao RL, He YM.  Network pharmacology analysis of the anti-cancer pharmacological mechanisms of Ganoderma lucidum extract with experimental support using Hepa1-6-bearing C57 BL/6 mice. J Ethnopharmacol. 2017 Sep 4;210:287-295