Čínský herbář
Čeština

Reishi proti rakovině tlustého střeva

Tyto její účinky potvrzují i vědecké výzkumy i klinické studie. Je tak známé, že Reishi umí modulovat aktivitu imunitního systému, zabíjet rakovinné buňky, snižovat hladinu tuků a cukrů v krvi, je také silným antioxidantem a zabíjí také rakovinné buňky a mikroorganismy atd.

 

tlust stevo_rakovina

 

V této studii autoři testovali účinky vodného extraktu ze spor Reishi, který je velmi bohatý na polysacharidy. Tento extrakt využili proti buňkám rakoviny tlustého střeva. Rakovina tlustého střeva je nejčastěji se vyskytujícím typem rakoviny vůbec. Její výskyt je dán hlavně špatným životním stylem, špatnou stravou s nedostatkem vlákniny atd., ale může mít též dědičný, tedy genetický podklad. Léčbou je hlavně resekce, aby se nádor odstranil a další léčba, ať už je to radio-, chemoterapie či biologická léčba. Mnohdy je léčba doslova invalidizující, musí být totiž dostatečně radikální, např. v odstranění části střeva. Je tedy nutné hledat stále nové možnosti, jak rakovinu léčit, a proto se vědci obracejí i na houby. V tomto případě vodný extrakt z Reishi.

Tento přidali k buněčné kultuře z rakovinných buněk. V přítomnosti extraktu se rychle se dělící rakovinné buňky dělit přestaly, došlo k poklesu viability (životaschopnosti), a to dle dávky. Čím vyšší dávky, tím vyšší účinek. U buněk rakoviny střeva je totiž zastaven buněčný cyklus, kterým musí buňka projít, aby se mohla rozdělit, tedy množit. Je totiž zablokována bílkovina cyklin. Krom omezení množení došlo také k apoptóze rakovinných buněk, tj. umíraly, neboť se aktivovaly nitrobuněčné kaspázy 3 a 9, a také tlumí proteiny zabraňující apoptóze, Bcl-2. Navíc byly aktivovány také geny, které vede k apoptóze.

Autoři tedy zjistili, jakým mechanismem Reishi na buňky rakoviny tlustého střeva působí. Jejich poznatky by mohly vést k využití Reishi i v klinické praxi, tedy u pacientů.

 

Na K, Li K, Sang T, Wu K, Wang Y, Wang X. Anticarcinogenic effects of water extract of sporoderm-broken spores of Ganoderma lucidum on colorectal cancer in vitro and in vivo. Int J Oncol. 2017 May;50(5):1541-1554.