Čínský herbář
Čeština

Reishi proti vysokému cholesterolu

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je jedlá houba, která roste na kmenech listnatých stromů, velmi zřídka na stromech jehličnatých. Je typická svým kloboukem, který bývá červenohnědý až temně hnědý a je velmi lesklý, jakby přetřený lakem. Reishi je po tisíce let známá a využívána tradiční čínskou medicínou. Je známá jako houba nesmrtelnosti. Současné studie přinášejí důkazy o jedinečnosti Reishi a jejich účincích. Reishi umí pozitivně modulovat aktivitu imunitního systému, snižovat oxidační stres, likvidovat mnohé infekční patogeny i rakovinné buňka, díky ní také klesají hodnoty cukru a cholesterolu v krvi. 

Mnohými pokusy se potvrdí daný účinkem a následně je snaha objasnit, jakým mechanismem houba „funguje“. A tak tomu bylo v této studii.

curcumin_cholesterol

V této studii se autoři zaměřili právě na možnost snížení lipidů v krvi. Snižovat cholesterol je velmi důležité. Mnohdy poznáme, že máme zvýšený cholesterol až ve chvíli, kdy se objeví komplikace. Těmi jsou nejčastěji srdečně cévní nemoci, tj. ateroskleróza, na jejímž podkladě může dojít ke zvýšení krevního tlaku, poškození cév, vzniku trombů a akutních komplikací v podobě srdečního infarktu i mozkové mrtvice. Velmi účinná, pokud se nejedná o vrozené formy zvýšení lipidů v krvi, je změna životní stylu, mnohdy je však nutné podávat léky. Tuky však mohou poškozovat i imunitní systém, resp. mohou mít negativní vliv na jeho buňky.

Autoři ve své studii autoři sledovali, zda polysacharidy z Reishi ochrání buňky imunitního systému získané ze sleziny před působením kyseliny olejové. Ta u nich může vyvolat snížení životaschopnosti a apoptózu (buněčnou smrt). Reishi tyto buňky účinně ochránila. Nedocházelo u nich k apoptóze, neboť se zablokovaly signální cesty, které vedou k apoptóze, aktivovaly se faktory, které před apoptózou chrání, tj. např. Bax/Bcl2 a kaspáza 3.

Ve druhé fázi studie autoři testovali vliv polysacharidů z Reishi na myši, které krmily vysokotučnou dietou. Logicky u nich došlo k výraznému nárůstu koncentrace tuků v krvi a také k ukládání tuků v játrech, tukové tkáni atd. Krom toho dochází ke zvýšení oxidačního stresu, což vede k poškození buněk a vzniká prozánětlivé prostředí, které tělo oslabuje. Pokud však byly myším podávány polysacharidy z Reishi v dávce 200 nebo 400 mg/kg nedošlo k výraznému nárůstu hmotnosti myší. Nezvýšil se objem tukové tkáně, tuky se méně kumulovaly v orgánech atd. Došlo také ke snížení oxidačního stresu. Dle všeho zasahuje Reishi do metabolismu tuků, což vede ke snížení jejich koncentrace navzdory krmená vysokotučnou dietou. Navíc ochraňuje imunitní buňky před působením tuků.

Je možné předpokládat, že tento účinek by se projevil také u ostatních živočichů, včetně člověka.


Liang Z, Yuan Z, Li G, Fu F, Shan Y. Hypolipidemic, Antioxidant, and AntiapoptoticEffects of PolysaccharidesExtractedfrom Reishi Mushroom, Ganoderma lucidum (Leysser: Fr) Karst, in MiceFed a High-Fat Diet. J Med Food 2018 Sep 05.