Čínský herbář
Čeština

Reishi proti zánětu v ústní dutině

Je také označovaná za houbu nesmrtelnosti. Současná vědecká bádání ukazují na to, že Reishi má imunomodulační, cholesterol a cukr snižující, antioxidační, antimikrobiální, protinádorové aj. účinky. Díky tomu je možné ji využít k řešení mnoha patologických stavů, jak ukazuje i tato studie.

 

reishi_zánět

 

Studie se věnovala možnosti využít Reishi pro léčbu vředů na sliznici dutiny ústní, s nimi se setkáváme např. při některých autoimunitních onemocněních nebo imunodeficitech.

Autoři vytvořili přípravek z mraženého prášku z mycelií houby (FDPGLM) a podávali jej krysám, u nichž vyvolali vředy na sliznici ústní dutiny tak, že jim podali autoantigeny.

Krysy rozdělili do několika skupin, každé skupině podávali jinou dávku FDPGLM nebo prednison.

Vředy byly spojeny s výrazným poškozením sliznice a také byla patrná výrazná infiltrace místa poškození buňkami imunitního systému, které podporovaly a posilovaly zánět, tedy i poškození tkáně. Vysoké dávky FDPGLM a prednisonu vedly ke zlepšení stavu.

Došlo k regeneraci poškozené sliznice, poklesly počty prozánětlivých imunitních buněk, stejně tak koncentrace cytokinů, které zánět posilují. To bylo dáno hlavně tím, že se zvýšil počet T regulačních lymfocytů, které inhibují ostatní imunitní buňky, blokují jejich prozánětlivou aktivitu. Byla též zachycena zvýšená koncentrace protizánětlivých cytokinů, tj. IL-10 a TGF-β1. Tento růstový factor jednak posiluje “přeměnu” T lymfocytů do T regulačních, a jednak podporuje hojivé a regenerační procesy v tkáních. Dochází tak k potlačení zánětu a uzdravení poškozené sliznice.

 

Autorům se tak podařilo prokázat, že podávání vysokých dávek FDPGLM je přínosem. Dochází ke snížení počtu a rozsahu vředů, k jejich hojení, dochází t k prodloužení doby do další reaktivace. Je tak možné usuzovat, že stejný efekt bude mít Reishi i u pacientů s tímto problémem, je však nutné provést další testování a studie, a to i s pacienty.

 

Xie LZhong XLiu DLiu LXia Z. The effects of freeze-dried Ganoderma lucidum mycelia on a recurrent oral ulceration rat model. BMC Complement Altern Med. 2017 Dec 1;17(1):511.