Čínský herbář
Čeština

Reishi proti ztrátě paměti

Je typická svým lesklým kloboučkem. Reishi se rychle dostává do povědomí lidí i u nás, po staletí je však známá a využívána k léčení mnoha nemocí tradiční čínskou medicínou. Mnohé pokusy a studie pak potvrdily účinky této houby. Asi nejznámějším je schopnost modulovat aktivitu imunitního systému, zabíjet rakovinné buňky, snižovat oxidační stres, ničit mnohé i rezistentní patogeny. Reishi také snižuje hladinu cholesterolu a cukru v krvi a celkově vitalizuje.

V této studii se autoři zaměřili na další možný účinek hub z rodu Ganoderma, a to na mozek, hlavně pak na paměť. Ta může být narušena postupem degeneračních procesů v mozku, ale také užíváním škodlivých látek či po úrazech.

 

reishi_alzheimerI

 

Byl vytvořen extrakt a nejprve se vyhodnocovala jako antioxidační kapacita a schopnost blokovat aktivitu acetylcholinesterázy. Účinek proti ztrátě paměti pak byl testován na myších, které byly vystaveny účinkům skopolaminu, který narušuje paměť, způsobuje amnézii.

Při pokusech in vitro se prokázalo, že extrakt je velmi silným antioxidantem a tlumí aktivitu acetylcholinesterázy, která rozkládá a tím omezuje účinky acetylcholinu, který se zapojuje do přenosu vzruchů v mozku. Její inhibicí se zvýší koncentrace acetylcholinu v mozku. Části myší byl před podáním skopolaminu podán extrakt z hub. Ukázalo se, že pokud je podán extrakt, není dopad skopolaminu patrný. Myši reagovaly na podněty téměř shodně jako před podáním skopolaminu, na rozdíl od myší, které nebyla předléčeny extraktem. Zůstala též zachována schopnost rozeznávat, resp. pamatovat si objekty. Extrakt také snížil oxidační stres a aktivitu acetylcholinesterázy v mozku přesně tak, jak to dokázal i in vitro.

Histologický rozbor mozkové tkáně pak prokázal, že tkáň myší léčených extraktem měla menší poškození neuronů a objevilo se více pyramidových buněk v hipokampu a kůře mozkové.

Pokus tak potvrdil, že extrat z hub rodu Ganoderma chrání mozkovou tkáň a zlepšuje funkce mozku.

 

Kaur R, Singh V, Shri R. Anti-amnesic effects of Ganoderma species: A possible cholinergic and antioxidant mechanism. Biomed Pharmacother. 2017 Aug;92:1055-1061.