Čínský herbář
Čeština

Reishi se může zapojit do zmírnění zánětlivých procesů v mozku

V historickém období byla určena hlavně pro léčbu císaře a jeho rodiny. V současnosti se Reishi pěstuje po celém světě. I díky výsledkům mnoha studií, které dokládají její pozitivní účinky, se stala velmi populární a poptávaná. Studiemi se podařilo zjistit, že Reishi pozitivně ovlivňuje fungování imunitního systému, její přítomnost zabíjí rakovinné buňky, nejen v buněčných kulturách, je silným antioxidantem, reguluje metabolismus tuků a cukrů, poradí si také s mnohými infekčními patogeny, posiluje fyzickou kondici a mnoho dalšího.

 

reishi_brain

 

 

Tato studie byla zaměřena na to, zda může Reishi ovlivnit zánětlivé procesy v mozku. Ty samozřejmě vedou k poškození mozku, narušení jeho funkcí, tedy i k demencím atd. Na neinfekčních zánětech v mozku se podílejí mikroglie, druh buňky v nervové soustavě, která je ekvivalentem makrofágů (imunitních buněk) v ostatních tkáních. Jejich narušená funkce vede ke zvýšené produkci prozánětlivých cytokinů, např. IL-1β, IL-6 a TNF-α, které dále podporují postup zánětu. Tento stav je spojen také se zvýšeným výskytem záchvatů včetně epileptických.

Jednou ze součástí Reishi je také ganoderická kyselina, která má výrazný protizánětlivý efekt. Proto byla v testech vybrána. Nejprve využili ganoderickou kyselinu přímo, tj. přidali ji k připravené buněčné kultuře z mikroglií. Mikroglie byly stimulované lipopolysacharidem, který u nich běžně vyvolá aktivaci a ony se chovají prozánětlivě, tj. tvoří prozánětlivé cytokiny. I přesto silnou stimulaci lipopolysacharidem, který je složkou bakteriální stěny se však aktivita mikroglií naopa snížila a došlo k omezení produkce prozánětlivých cytokinů. Zablokoval se totiž lipopolysacharidem aktivovaný transkripční faktor (NF)-κB, tj. faktor, který reguluje přepis genů, které souvisejí s produkcí cytokinů. Pokud je inhibován, geny pro prozánětlivé cytokiny se nepřepisují a cytokiny se nesyntetizují. Ganoderická kyselina také pozitivně ovlivňuje funkce mitochondrií (producentů energie pro buňku). Narušení funkce mitochondrií může být pro buňku stresující a aktivovat ji k tvorbě prozánětlivých cytokinů. Testy tedy prokázaly, že ganoderická kyselina z Reishi ovlivňuje, tedy tlumí aktivitu mikroglií, což by v praxi vedlo k omezení zánětu v nervové soustavě. To by mohlo pomoci lidem s epileptickými problémy, Alzheimerovou nemocí atd.

 

Chi BWang SBi SQin WWu DLuo ZGui SWang DYin XWang F.

Effectsofganoderic acid A on lipopolysaccharide-inducedproinflammatorycytokinereleasefromprimarymousemicrogliacultures.Exp Ther Med. 2018 Jan;15(1):847-853.