Čínský herbář
Čeština

Reishi ulevila mužům s problémy s dolními močovými cestami

Používá se v tradiční čínské medicíně po tisíce let, díky svým účinkům byla označována jako elixír nesmrtelnosti. V současnosti je tato dřevokazná houba vědecky zkoumána. Je tedy mnoho výzkumů a dat, která prokazují, že Reishi pozitivně ovlivňuje aktivitu imunitního systému, snižuje hodnoty krevního cukru i cholesterolu, výrazně zlepšuje fyzickou i psychickou kondici, ničí rakovinné buňky i velké množství mikrobiálních patogenů.

 

reishi_bladder man

 

Tato studie byla vytvořena proto, aby se potvrdil přínos podávání Reishi mužům s urologickými obtížemi.

Byla vytvořena dvojitě zaslepená studie, které se účastnilo 88 mužů kolem 49 let, kteří trpěli příznaky vycházejícími z patologie v dolních cestách močových, tj. močového měchýře, prostaty, močové trubice. Příznaky se v podstatě podobají těm, jaké mají muži se zbytnělou prostatou. Nucení na močení, obtížné močení, nedostatečné domočení atd.

Po dobu 12 týdnů byl mužům podáván extrakt z Reishi v dávce 6 mg 1x denně nebo neúčinná látka, tj. placebo. Hodnotilo se, zda došlo k úpravě problémů s močením, a to dle IPSS skórovacího systému (International Prostate Syndrome Score), prováděla se také uroflowmetrie (měření rychlosti toku moči), sledovala se velikost prostaty, zbytková moč v měchýři po domočení atd.
Podávání Reishi vedlo k výraznému efektu, který se neprojevil ve skupině mužů užívajících placebo. Skóre dokumentující obtíže pokleslo o 2,1 bodu. U ostatních sledovaných parametrů nedošlo ke statisticky významnému zlepšení, zlepšení bylo, ale malé na to, aby bylo označeno za významné. Bylo zachyceno zlepšení v kvalitě života pacientů, také se zlepšil průtok odtékající moči při močení. Snížil se také objem moči v močovém měchýři, který v něm zůstává po vymočení atd. Léčba nebyla provázena nežádoucími účinky a byla velmi dobře snášená.

Extrakt z Reishi přinesl mužům s problémy s dolními močovými cestami jistou úlevu, byť některá zlepšení nebyla výrazná, došlo k nim. Je možné, že by jiný extrakt, delší podávání, vyšší dávka atd. mohly mít větší efekt.Noguchi M, Kakuma T, Tomiyasu K, Yamada A, Itoh K, Konishi F, Kumamoto S, Shimizu K, Kondo R, Matsuoka K. Randomized clinical trial of an ethanol extract of Ganoderma lucidum in men with lower urinary tract symptoms. Asian J. Androl. 2008 Sep; 10(5):777-85.