Čínský herbář
Čeština

Reishi v boji proti steatóze (ztukovatění jater)

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je jedlá medicinální houba. Jedná se o saprofyta, který roste na mrtvých stromech, nejčastěji se jedná o listnáče, např. duby, břízy, buky, olše atd., z nich získává potřebné živiny. Reishi je známá po tisíce let, a to i díky tradiční čínské medicíně. Reishi je spojována se zdravím, dlouhým životem (nesmrtelností), štěstím a moudrostí. Číňané také věřili, že Reishi může oživovat mrtvé. Současné vědecké studie prokázaly, že Reishi má mnoho farmakologickým účinků. Zlepšuje aktivitu imunitního systému, snižuje hodnoty krevního cholesterolu a cukru, zabíjí nádorové buňky i mnohé patogenní mikroorganismy, bakterie, viry, dokonce i jiné houby, posiluje mentální a fyzickou kondici aj.

coriolus_liver

 

Cílem této studie bylo zjistit, zda je možné pomocí Reishi ovlivnit steatózu jater. Zmírnit příznaky, zlepšit jaterní funkce, či dokonce zvrátit patologické procesy v játrech.

Nealkoholická hepatosteatóza je spojená s inzulinorezistencí, obezitou, dyslipidemií, vysokým krevním tlakem, aterosklerózou atd. Tuk, který je zvýšený, se usazuje v jaterní tkáni a pomalu ji poškozuje, rozvíjí se také mírný zánět. Hepatosteatóza může přejít také do fibrózy jater a dále pokračovat do cirhózy se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny jater. Steatóza se projevuje zvětšením jater narušením jejich funkcí. To se projeví i zvýšením hodnot jaterních enzymů ALT a AST v krvi.

Ke svému pokusu autoři využili myší model jaterní steatózy. Jednalo se o obézní myši. Krom těchto myší chovali také myši zdravé, aby mohli porovnat některé parametry. Ukázalo se, že u obézních myší dochází k vzniku hepatosteatózy. Játra zvětšila svou velikost a stala se těžší. Došlo také k nárůstu hodnot ALT a AST v krvi, v játrech se zvýšila koncentrace triglyceridů a cholesterolu. Při zkoumání histologického vzorku se odhalilo, že jaterní buňky v sobě mají kapky tuku, který je i v mezibuněčné tkáni a poškozuje játra. U zdravých myší nic takového nebylo. Pokud se však myším podávala Reishi  po dobu 4 týdnů, došlo u nich ke zlepšení stavu. Játra se zmenšila, stejně tak klesla jejich váha. Snížila se koncentrace jaterních enzymů v krvi, tj. ALT a AST, což značí, že se zlepšily jaterní funkce myší. V jaterních vzorcích se prokázalo, že se snížila kumulace lipidů v játrech, a to jak v jaterních buňkách, tak v mezibuněčné hmotě. Tento efekt Reishi je možné připsat tomu, že Reishi ovlivňuje metabolismus žlučových kyselin a také syntézu mastných kyselin, omezuje tedy lipogenezi (tvorbu tuků).

Navíc se také díky Reishi upravila citlivost jaterních buněk k inzulinu, která je u obézních myší výrazně narušená, buňky jsou inzulinorezistentní. To ovšem Reishi opraví.

Studií se tedy podařilo prokázat, že Reishi může pomoci se steatózou jater, nejenže omezuje postup nemoci, ale podporuje regeneraci jaterní tkáně. Tohoto poznatku by mohlo být využito také v klinické praxi u pacientů s hepatosteatózou, ale je nutné provést další studie.

https://www.karger.com/Article/FullText/493297