Čínský herbář
Čeština

Reishi vykazuje aktivitu proti plasmodiu, tj. původci malárie

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) patří mezi nejpopulárnější medicinální houby po celém světě. Ačkoli se nevyužívá v kuchyni, byť je jedlá její konzistence a chuť pro to není vhodná, je hojně vyhledávaná a pěstovaná. Je to dáno dobrými výsledky při použití v léčbě mnoha nemocí tradiční čínskou medicínou. Ta s Reishi pracuje tisíce let, považuje ji za elixír nesmrtelnosti. S Reishi bylo provedeno také nespočet studií, včetně těch klinických, tj. s dobrovolníky, ať už zdravými, či nemocnými. Díky tomu se ukázalo, že Reishi upravuje fungování imunitního systému, má protinádorové účinky, ničí mnohé patogeny, je prevencí civilizačních nemocí, tedy i srdečně-cévních, celkově posiluje organismus atd.

malarie

V této studii se autoři zaměřili právě na schopnost Reishi ničit mnohé patogeny a využili ji proti plasmodiu. Jedná se o prvoka, který je přenášen komárem. Tento pak v těle člověka způsobuje malárii, která může být bez léčby smrtelná. Udává se, že na infekci celosvětově za rok zemře až 3 miliony lidí a více než 500 milionů se každoročně nakazí. Malárie projeví opakujícími se horečkami, malarickými záchvaty, kdy dochází k rozpadu červených krvinek, v nichž parazit roste.

Vzhledem k závažnosti a rozšíření infekce je potřeba hledat nové možnosti terapie. Autoři využili Reishi, terpenoidy z plodnice. V této studii je podávali myším, které infikovali Plasmodium berghei, které způsobuje malárii u hlodavců. Sledovali stav myší a také jak terpenoidy působí přímo na červené krvinky a jaterní tuky a aktivitu jaterní HMG-CoA reduktázy zapojené do syntézy cholesterolu.

Infikované myši dostávaly buď 100, nebo 250 mg/kg/den terpenoidů z Reishi, a to samostatně nebo s přídavkem chlorochinu, jímž se malárie léčí i u lidí. Jedna skupina myší pak byla léčená pouze chlorochinem a jedna placebem. Léčba probíhala 12 dní a parazitémie, tj. přítomnost prvoků v krvi, se určovala každé 3 dny. Procento přeživších myší se výrazně zvýšilo ve skupinách, v nichž myši dostávaly kombinaci terpenoidů (100 mg) a chlorochinu, a to z 66 % na 87 %. Přitom přežití myší, které dostávaly pouze terpenoidy, bylo vyšší než u myší, které dostávaly „placebo“, takovém případě se 12 dní dožilo méně než 50 % nakažených myší. U terpenoidů 100 mg zmíněných 66 %. U myší také došlo ke snížení parazitémie. U myší s placebem byla 80% u myší s terpenoidy 45 a 20%.

Zatímco v případě přežití myší byly účinky terpenoidy podpořeny přidáním chlorochinu v případě dalších sledovaných znaků podpořily terpenoidy chlorochin. Oproti myším, které dostávaly pouze chlorochin se snížily hodnoty lipidů, tvorba cholesterolu atd. Přitom jsou to právě lipidy, které ke svému množení a životu plasmodia potřebují.

Studie dokázala, že i jen samotné terpenoidy mohou snížit parazitémii a prodloužit život nakažených myší, a to pravděpodobně díky přímému toxickému účinky a snížením lipidů v krvi a buňkách. 

Oluba OM. Ganoderma terpenoid extractexhibited anti-plasmodial activity by a mechanism involving reduction in erythrocyte and hepatic lipids in Plasmodium berghei infected mice. Lipids Health Dis 2019 Jan 12; 18(1):12.