Čínský herbář
Čeština

Reishi zmírňuje toxicitu doxorubicinu na srdce

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je dřevokazná houba, která čerpá živiny z hostitele, kterého však nezabije. Jejím typickým znakem je červeno-hnědý lesklý klobouk. Reishi je po dlouhá staletí velmi dobře známá v Asii, a to i díky tradiční čínské medicíně. Ta jí využívala a využívá k léčbě mnoha zdravotních obtíží. V historii byla Reishi určena výhradně k léčbě císaře a jeho rodiny. Byla považována za houbu nesmrtelnosti. Současné studie dokládají, že Reishi pozitivně ovlivňuje fungování imunitního systému, zmírňuje oxidační stres, zabíjí rakovinné buňky a infekční patogeny, dokáže snížit cholesterol i cukr v krvi. Posiluje fyzickou kondici a zlepšuje také psychiku a mentální schopnosti. Celkově ochraňuje organismus a jednotlivé tkáně.

doxorubicin

V této studii autoři zjišťovali, zda by bylo možné využít Reishi pro pacienty, u nichž vlivem léčby dochází k poškození srdce. Kardiotoxicky působí hlavně doxodubicin, který se využívá jako chemoterapeutikum při léčbě mnoha druhů rakoviny, např. žaludku, krku, plic, osteosarkomu, prstu, leukémií… účinnost léku je ovšem poznamenána právě rizikem poškození srdce a dalšími nežádoucími účinky.

Autoři využili Reishi v krysím modelu. Krysám podávali doxorubicin, což vedlo k tomu, že se poškodil srdeční sval. To se projevilo zvýšenými hodnotami kreatinkinázy, laktátdehydrogenázy a také se zvýšil oxidační stres, zároveň se snížila aktivita enzymů, které oxidační stres snižují, např. superoxiddismutázy, glutationperoxidázy atd.

Části krys byl podáván připravený extrakt z Reishi, což se projevilo tím, že se snížila koncentrace parametrů, které jsou spojené s poškozením srdečního svalu. Výrazně se snížil oxidační stres, což bylo dáno i tím, že Reishi zvýšila aktivitu enzymů, které neutralizují volné kyslíkové radikály, jejichž produkce je vlivem toxického působení doxorubicinu zvýšená a radikály navíc dále zhoršují poškození tkáně. Byla provedena také další vyšetření, histologické zkoumání vzorku srdečního svalu, ale i EKG, všechny parametry byly výrazně lepší u krys, které dostávaly k doxorubicinu také Reishi.

Je tedy možné předpokládat, že by Reishi mohlo působit velmi podobně také u pacientů.

Veena RK, Ajith TA, Janardhanan KK. Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Agaricomycetes), Prevents Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity in Rats. Int J Med Mushrooms 2018; 20(8):761-774.