Čínský herbář
Čeština

Reishi zvyšuje produkci IgA ve sliznici střeva

Jedná se o dřevokaznou houbu, jejíž plodnice roste na pařezech, poraněných listnatých stromech a je červeno až tmavě hnědá a lesklá. V tradiční čínské medicíně je Reishi známá po tisíce let a je nazývána houbou nesmrtelnosti. Díky moderním postupům při pokusech a studiích se podařilo zjistit, že Reishi moduluje aktivitu imunitního systému, snižuje hladinu cholesterolu a cukru v krvi, celkově posiluje fyzickou i psychickou kondici, působí protimikrobiálně a protirakovinně, umí též neutralizovat volné radikály a tím zpomaluje degeneraci organismu.

 

reishi_IgA

 

 

V této studii se autoři zaměřili na hodnocení toho, jak Reishi působí na imunitní systém. Sledovali hodnoty imunoglobulinu A, což je hlavní imunoglobulin na sliznicích, kde zamezuje průniku patogenů do těla, je tedy nesmírně důležitý. Dále se zaměřili na alfa defenzin, což je protimikrobiální látka produkovaná buňkami imunitního systému a buňkami sliznice, např. Panethovými buňkami ve střevě. Zvláště střevo je bohaté na lymfatickou tkáň, jedná se o Peyerovy plaky, kde se soustřeďují buňky imunitního systému, i B lymfocyty tvořící protilátky. Cílem studie bylo prokázat, zda Reishi zvyšuje koncentrace IgA a alfa defenzinu. Pokusným krysám podali injekci přípravku z Reishi v různých dávkách, po 24 hodinách bylo provedeno testování. Výsledky ukázaly, že díky Reishi se zvyšuje sekrece IgA v přítomnosti LPS, což je lipopolysacharid, který je součástí bakteriální stěny a stimuluje imunitní systém. Dále dochází k nárůstu počtu receptorů na imunitních buňkách, které po vazbě s jejich ligandem posilují imunitní odpověď. Po podání Reishi se také zvyšuje produkce defenzinu. 

Je tedy patrné, že Reishi výrazně posiluje slizniční imunitu a tím redukuje riziko střevní infekce.

 

Kubota AKobayashi MSarashina S. et al.Reishi Mushroom Ganoderma lucidum ModulatesIgAProduction and Alpha-DefensinExpression in theRatSmallIntestine.J Ethnopharmacol. 2017 Dec 14. pii: S0378-8741(17)32900-8.