Čínský herbář
Čeština

Reishi zvyšuje účinnost protinádorové léčby rakoviny prsu

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) již není pro nikoho neznámou houbou. Díky tradiční čínské medicíně, která s ní pracuje po staletí, a moderním výzkumům, se dostala do povědomí široké veřejnosti. Ve staré Číně bylo používání Reishi vyhrazeno jen pro císaře a jeho nejbližší rodinu, byla považována za houbu nesmrtelnosti a elixír života. Současné studie také potvrzují, že složky z Reishi mají velké množství farmakologických účinků. Podporuje správnou funkci imunitního systému, posiluje fyzickou i psychickou kondici, snižuje cholesterol i cukr v krvi, snižuje oxidační stres, navíc také zabíjí infekční mikroorganismy a nádorové buňky.

rakovina_prsu

V této studii autoři testovali, zda Reishi podpoří účinnost léčby rakoviny prsu u krys. Klinické studie s pacientkami jsou velmi náročné a často narazí na etická hlediska studie. V klinické praxi by při pozitivním výsledku na zvířatech (které se také prokázaly) nebylo možné léčbu houbami využít. Riziko neúspěchu léčby je vysoká, obzvlášť v případě, že je vysoká pravděpodobnost vyléčení standardními postupy. Co však může mít klinické využití je přidání houby k protinádorové terapii. Autoři tedy podávali krysám s nádorem prsu jako u lidí Paclitaxel, což je standardně využívaný lék, který je nutné podávat v dávkách, které mají značné nežádoucí účinky. Části krys pak k léčbě přidali také Reishi. Ukázalo se, že přidání Reishi k léčbě vedlo k zvýšení účinnosti léčby. Testy odhalily, že došlo k většímu narušení nádorových buněk, a co víc k posílení imunity proti nádorům. Nádor byl infiltrován imunitními buňkami, které s těmi nádorovými bojují. Nádorové buňky umí imunitní buňky inhibovat, v podstatě uspat, ale Reishi přidaná k léčbě je probudila. To Paclitaxel, pokud je podáván samostatně, neumí. Reihi také zlepšuje složení střevní mikroflóry, která je Paclitaxelem poškozená.

Studie tedy přináší důkazy o tom, že přidání Reishi k Paclitaxelu pro léčbu rakoviny prsu u krys přináší mnoho benefitů. Zasahuje do metabolismu nádorových buněk, posiluje protinádorovou imunitu a posiluje zdraví trávicího systému a tím i celého organismu. Dochází tedy ke snížení mnohých nežádoucích účinků, které léčba samotným Paclitaxelem přináší. Možná by bylo možné využít i nižší dávku Paclitaxelu, pokud se přidá Reishi. Tohoto poznatku by mohlo být využito také v klinické praxi, je pravděpodobné, že by se podobný efekt dostavil také u pacientek.

Su J, Li D, Chen Q, Li M, Su L, Luo T, Liang D, Lai G, Shuai O, Jiao C, Wu Q, Xie Y, Zhou X. Anti-breast Cancer Enhancement of a Polysaccharide From Spore of Ganoderma lucidum With Paclitaxel: Suppression on Tumor Metabolism With Gut Microbiota Reshaping. Front Microbiol 2018.:3099.