Čínský herbář
Čeština

Remyelinizace poškozených nervů pomocí cordycepsu

Cordyceps militaris je parazitická houba, která infikuje a zabíjí hmyz. Spory Cordycepsu mohou vniknout to hmyzu, jeho larev a kukel. Cordyceps pak následně pak Cordyceps stráví měkké tkáně hostitele, tj. použije ho jako zdroj živin pro svůj růst) a nakonec vyrazí z oblasti hlavy mrtvého hmyzu plodnice Cordycepsu. Cordyceps militaris je hojně využíván v „lidových“ medicínách Asie, hlavně v tradiční čínské medicíně. Současné vědecké studie potvrzují, že Cordyceps má imunomodulační, antioxidační, protinádorové, antimikrobiální, cholesterol snižující aj. vlastnosti. Jednou z nejdůležitějších látek obsažených v Cordycepsu je cordycepin.

skleroza.

Cílem studie bylo zjistit, zda je možné pomocí cordycepinu obnovit myelinizaci nervových vláken (axonů) v myším modelu roztroušené sklerózy. Roztroušená skleróza je autoimunitní chronické zhoršující se neurodegenerativní onemocnění spojené s produkcí autoprotilátek proti součástem myelinové pochvy nervových axonů (myelinové pochvy jsou modifikovaná plazmatická membrána bohatá na tuky a cholesterol, která obaluje nervová vlákna. Myelinizované axony vedou elektrické vzruchy velkou rychlostí). Autoprotilátky spouští zánět, který způsobí zničení myelinového obalu a tím se naruší přenos signálu mezi nervovými buňkami v centrálním nervovém systému. Příznaky roztroušené sklerózy jsou např. zhoršení vidění, slabost končetin, zhoršení koordinace, mentálních funkcí, nálady… Nemoc se léčí protizánětlivými a imunitu tlumícími léky, např. glukokortikoidy, popř. se využívá biologická léčba, interferony. Tato terapie však pouze omezuje zhoršování nemoci, jedinou možností, jak nemoc vyléčit, je zastavit zánět a zajistit novou tvorbu myelinu a vytvořit myelinový obal.

V této studii autoři použili myši, kterým podali látky, která u nich spustila demyelinizaci (cuprizon), kterou vidíme u pacientů s roztroušenou sklerózou. Část myší nebyla léčená, část dostávala cordycepin. U myší, které byly léčeny cordycepinem, došlo k tvorbě myelinu a opravě ochranných myelinových obalů kolem axonů. Důležité je, že se díky codycepinu také výrazně zmírnil zánět. Poklesly hladiny prozánětlivých cytokinů (zahajují, zesilují a udržují patologický zánět) IL-1beta a IL-6. Tím také došlo k omezení dalšího poškozování myelinových obalů, a nejen jich. Myši s cordycepinem také neztrácely na hmotnosti, jako to bylo u myší, které cordycepin nedostaly, a co víc, zlepšily se jejich pohybové funkce.

Výsledky tedy ukazují, že cordycepin má protizánětlivé účinky a zároveň stimuluje tvorby myelinu, tj. remyelinizaci poškozených nervových vláken. To naznačuje, že cordycepin by mohl mít stejný účinek i u pacientů s roztroušenou sklerózou.

 

Jia YLi HBao H, et al. Cordycepin (3'-deoxyadenosine) promotes remyelination via suppression of neuroinflammation in a cuprizone-induced mouse model of demyelination. Int Immunopharmacol. 2019 Oct;75:105777. doi: 10.1016/j.intimp.2019.105777.