Čínský herbář
Čeština

Shao Fu Zhu Yu a analgetické účinky

Mnohé patologické stavy, např. úrazy, infekce, nádorová onemocnění, narušení nervů atd. jsou provázeny bolestmi. Bolesti, zvláště ty akutní, se často řeší analgetiky, tj. léky tlumícími bolest. Autoři v této studii se však rozhodli vyzkoušet, zda je možné bolest mírnit i přírodní cestou.

bolest

Studii postavili tak, že testovali vnímání bolesti u myší, u nichž vyvolali kontrakce břicha, byly vystaveny kontaktu s horkou plochou atd.  Bolestivý podnět je také často provázen aktivací imunitního systému a aktivaci imunitních buněk, např. makrofágů, které produkují jednak prozánětlivé působky, jednak látky zvyšující vnímání bolesti atd. Autoři tedy testovali, jaký vliv Shao Fu Zhu Yu na makrofágy, které aktivovali, zda se mění produkce oxidu dusného a prostaglandinu E2.

V pokusech na myších byla části myší, u nichž byla vyvolána bolest, podávána bylinná směs a druhé části ne. Autoři zjistili, že myši, které směs nedostaly, vnímaly bolest intenzivněji, což se projevilo změny v jejich chování, schoulení, neklid, ucuknutí od horké plochy atd. Myši, které užívaly bylinnou směs, snášely bolest lépe, resp. bolest byla utlumená, nebyla vnímána tak silně. Krom toho také Shao Fu Zhu Yu snižovala aktivitu již aktivovaných makrofágů. Snížila se produkce působků, které mohou zvýšit se zánětem spojenou bolest, prohlubují ji. Došlo k omezení syntézy jak prostaglandinu E2, tak oxidu dusného.

Výsledky tedy potvrdily hypotézu autorů, že Shao Fu Zhu Yu v podobě 40% vodného koncentrátu má také analgetické, bolest snižující účinky. Je pravděpodobné, že i jiné formy bylinné směsi budou fungovat stejně.

Ma HSu SDuan JTang YZhou JGuo JZhan Z. Evaluation of the analgesic activities of the crude aqueous extract and fractions of Shao Fu Zhu Yu decoction. Pharm Biol. 2011 Feb;49(2):137-45.