Čínský herbář
Čeština

Shao Fu Zhu Yu zlepšuje obezitou způsobené ztukovatění jater a záněty v těle

Bylinná směs Shao Fu Zhu Yu má velké množství účinků, nejen na pohlavní orgány a reprodukci. Tato studie předkládá výsledky, které ukazují, že se může zapojit také do ochrany jater a snížení zánětu.

Obezita je spojená s ukládáním tuků nejen v tukové tkáni, ale také např. v játrech. To vede k jejich ztukovatění a zánětu, které může vést k fibróze i cirhóze jater. Tuková tkáň také predisponuje svého nositele k zánětlivým pochodům. Je prokázáno, že tuková tkáň ovlivňuje imunitní systém směrem k zánětlivým reakcím, které poškozují organismus.

jatra

Autoři této studie testovali směs Shao Fu Zhu Yu na myších, které krmili vysokotučnou dietou a část z nich pak léčili pomocí Shao Fu Zhu Yu. U těchto myší došlo k výraznému omezení poškození jater ve srovnání s tlustými neléčenými myšmi. Došlo také ke snížení zánětu. Bližší zkoumání mechanismů účinku Shao Fu Zhu Yu autoři odhalili, že při podávání dochází k změnám v mnoha metabolických pochodech. Je ovlivněn metabolismus cukrů i aminokyselin. V krvi neléčených obézních myší je více látek, které vznikají v citrátovém cyklu při odbourávání glukózy oproti léčeným myším. A co víc, podávání Shao Fu Zhu Yu také vede ke změnám aktivity různých genů v játrech, došlo k obnovení aktivity genů, které podporují zdraví mitochondrií, které jsou nezbytné pro život buňky (jsou zdrojem energie), mění také aktivitu genů zapojených do metabolismu tuků a zánětu. Je tedy patrné, že Shao Fu Zhu Yu zlepšuje stav jater u obezity a také snižuje záněty.

Hong MJung JPark HS, et al. Shaofu Zhuyu decoction ameliorates obesity-mediated hepatic steatosis and systemic inflammation by regulating metabolic pathways. PLoS One. 2017 Jun 1;12(6):e0178514.