Čínský herbář
Čeština

Shiitake a imunitní systém

Postupně jsou vědecky potvrzovány její účinky na lidské zdraví. Je prokázáno, že má protiinfekční účinky, ochraňuje játra, působí protirakovinně aj. Důležitou schopností hub všeobecně je modulace funkcí shiitake-houzevnatec-jedly-ochrana-imunity-imunitni-systemimunitního systému. Nejinak je tomu u Shiitake.

Její účinky na imunitní systém byly zkoumány za pomocí jednotlivých polysacharidových frakcí, ať už z tekutých kultur, nebo plodnic Shiitake. Tyto frakce byly přidávány k populaci makrofágů a tak využity k jejich stimulaci, aby se zjistilo, jak moc podporují jejich aktivitu včetně fagocytárních (pohlcovacích) schopností.  Tento proces zajistí nejen pozření, a tím i odstranění, např. bakterie či poškozené buňky, ale také prezentaci antigenů pro další imunitní buňky, jako jsou T lymfocyty. Pokusy prokázaly, že každá z polysacharidových frakcí tuto schopnost makrofágů zvýšila. Takto stimulované buňky mnohem snáze pohlcovaly k nim přidané fluorescenčním barvivem značené buňky. Takto se potom dalo určit, zda makrofág pozřel přidanou buňku, či nikoli. Navíc polysacharidy z Shiitake stimulované makrofágy produkovaly ve větší míře prozánětlivé cytokiny, např. TNF-α, a navíc i oxid dusnatý. Tímto dále podporují aktivaci imunitního systému a ničení patogenů, poškozených buněk… Nejefektivnější ve stimulaci makrofágů byla polysacharidová frakce získaná z plodnic.

Tento pokus je jen jedním z mnoha, který potvrdil, že má Shiitake stimulační a posilující účinky na imunitní systém, v tomto případě na makrofágy, které jsou velmi důležitou složkou vrozené imunity, profesionálními makrofágy.

 

Zdroj:

Lee HH, Lee JS, Cho JY, Kim YE, Hong EK. Study on immunostimulating activity of macrophage treated with purified polysaccharides from liquid culture and fruiting body of Lentinus edodes. J Microbiol Biotechnol. 2009;19(6):566-72.