Čínský herbář
Čeština

Shiitake proti oxidačnímu stresu

Shiitake (Lentinula edodes, houževnatec jedlý) je jedlá a velmi populární houba. Má výraznou vůni a chuť. Pochází z východní Asie. A sušená i čerstvá houba je využívána v asijské kuchyni. Shiitake roste v trsech na dřevě, tj. kmenech, pařezech, listnatých stromů. Má tmavě hnědý klobouk deštníkovitého tvaru a bílou nožku. Shiitake je dlouhá staletí součástí tradiční čínské medicíny a je označována jako královna hub a elixír života. Současné vědecké studie prokázaly, že Shiitake má mnohé účinky, které mohou pomoci zlepšit zdraví. Shiitake posiluje imunitní systému, snižuje zánět, hodnoty cholesterolu a cukru v krvi, oxidační stres. Má také protinádorové účinky a ničí mnohé bakterie.

breathing

Oxidační stres vzniká nerovnováhou mezi tvorbou volných radikálů, kyslíkových a dusíkových, a schopností organismu je neutralizovat. Při oxidačním stresu převyšuje množství radikálů antioxidační kapacitu. Volné radikály jsou neutralizovány antioxidanty, mezi ně patří např. vitamín E, vitamín C, flavonoidy, triterpeny a také enzymy, které se nacházejí v těle, tj. superoxiddismutáza, glutation peroxidáza, kataláza atd. Produkce radikálů se zvyšuje při zánětech, progresi nádoru, infekcích, vystavení xenobiotikům, znečištění, radiaci atd. Oxidační stres za zapojen do vzniku mnoha nemocí, např. neurodegenerativních nemocí (demence), nádorů, kardiovaskulárních nemocí (infarkty), chronická obstrukční plicní nemoc, oční nemoci (retinopatie) atd. Volné radikály totiž poškozují membrány buněk a také jejich DNA.

Cílem studie bylo zjistit, zda Shiitake snižuje oxidační stres, má antioxidační vlastnosti, a zda může ochránit orgány přes poškozením.

Ke svému pokusu autoři využili myší model sepse. Myším podali LPS (lipopolysacharid, endotoxin, látka, která je součástí vnější membrány bakterií). Během sepse se výrazně zvýšil oxidační stres a došlo k poškození orgánů. Myši byly rozděleny do skupin, kdy jedna dostávala Shiitake s druhá placebo. U myší s Shiitake se snížila aktivita enzymů, které ukazují na poškození tkání, např. kreatin kináza (známka poškození srdečního svalu), laktát dehydrogenáza (poškození srdce a jater), jaterní enzymy, které se uvolňují po poškození jater – alanin transamináza, aspartátaminotransferáza…  Naopak zvyšuje aktivitu enzymů, které neutralizují volné radikály, tj. superoxiddismutázu, glutation peroxidázy atd. A co víc, podávání Shiitake také vedlo ke snížení ničivého zánětu vyvolaného podáním LPS. Snížila se koncentrace prozánětlivých působků, např. TNF alfa, IL-6, IL-1beta. Také histologický rozbor tkání prokázal, že u myší léčených Shiitake došlo ke zlepšení stavu tkání oproti myším, které Shiitake nedostaly.

Výsledky tedy ukazují, že Shiitake má antioxidační, protizánětlivé a orgány ochraňující účinky.

Ren Z, Liu W, Song X, Qi Y, Zhang C, Gao Z, Zhang J, Jia L. Antioxidant and anti-inflammation of enzymatic-hydrolysisresiduepolysaccharides by Lentinulaedodes. Int. J. Biol. Macromol. 2018 Aug 23.