Čínský herbář
Čeština

Shiitake proti stresu a na posílení imunity

Je velmi chutná a aromatická, proto je využívána v gastronomii, a nejen v ní. Tisíce let využívá tradiční čínská medicína Shiitake v léčení mnoha zdravotních obtíží. Krom toho existuje nepřeberné množství vědeckých studií, které účinnost Shiitake potvrzují, a to i na dobrovolnících. U Shiitake se potvrdily imunomodulační, antioxidační, cholesterol snižující, protirakovinné, protiinfekční atd. účinky.

 

shiitake_stress

 

 

V této studii se autoři zaměřili na Shiitake ve vztahu ke stresu a imunitnímu systému. Stres je spojen s mnoha zdravotními obtížemi, zvyšuje se riziko nemocí kardiovaskulárního systému, lidé také častěji trpívají depresí, poruchami spánku, nemocemi trávicí soustavy, je i vyšší výskyt nádorových onemocnění.

 

Akutní stresová situace je provázena aktivací sympatického nervového systému (sympatiku), aktivuje se hormonální osa hypotalamo-hypofyzárně-nadledvinová a dochází k uvolnění kortizolu, adrenalinu, noradrenalinu… To je spojené se zvýšením srdeční akce, krevního tlaku, ovlivňují i další orgánové systému tak, aby se tělo připravilo na útok nebo útěk. Po vymizení stresoru se aktivují protichůdné pocity, parasympatikus a dojde k normalizaci. V případě chronického stresu je však stále aktivována stresová reakce, což vyústí ve výše napsané nemoci a také v utlumení imunitního systému.

 

Autoři vytvořili studii, do níž se zapojili dobrovolníci, kteří byli vystaveni fyzickému stresu (test se stáním), mentálnímu stresu a dobrovolníky, kteří procházeli chronických stresem. Ti buď dostávali placebo, nebo přípravek z Shiitake   AHCC®.

 

V případě, že byli dobrovolníci vystavení fyzickému a mentálnímu stresu, došlo u těch, kteří dostávali Shiitake, ke zvýšení aktivity sympatiku, tj. zvýšila se „účinnost“ reakce na stres. Naopak v případě odpočinku, kdy by trvající zvýšená aktivita sympatiku narušila relaxaci, spánek atd., došlo u lidí užívajících AHCC® ke zvýšení aktivity parasympatiku. Zlepšilo se u nich usínání, kvalita spánku a cítili se méně unavení. U lidí, kteří trpěli chronickým stresem, se vyskytovala deprese a utlumená funkce NK buněk (cytotoxické buňky vrozeného imunitního systému). Pokud tito lidé dostávali preparát ze Shiitake, došlo u nich ke zmírnění příznaků deprese, zlepšila se nálada, lépe se jim spalo, a co víc, došlo také k úpravě funkce NK buněk, posílila se tedy imunita.

 

Studie potvrdila, že podávání AHCC® vede ke zlepšení zvládání krátkodobého stresu, tělo i mysl jsou více vybuzeny, připraveny čelit nebezpečí, naopak když akutní stress opadne, tělo je vlivem Shiitake dříve uvedeno do klidového stavu. U lidí v chronickém stresu a depresemi výrazně zlepšuje kvalitu života, snižuje deprese a zlepšuje imunitu.

 

Takanari JSato AWaki HMiyazaki SUebaba KHisajima T. Effects of AHCC® on Immune and Stress Responses in Healthy Individuals. J Evid Based Integr Med. 2018 Jan-Dec;23:2156587218756511.