Čínský herbář
Čeština

Shiitake upravuje funkce imunitního systému pro lepší obranu proti infekci

 

Je to dáno i tím, že jsou součástí asijské gastronomie, neboť mají výraznou „masitou“ chuť a intenzivní příjemnou vůni. Shiitake je též po dlouhá tisíciletí využívána tradiční čínskou medicínou k léčbě mnoha zdravotních obtíží.  Její kultivace započala již před více než 1000 lety, a dle dochovaných spisů je to díky dřevorubci jménem Wu San-Kwung. Současné výzkumy a klinické studie také prokazují, že Shiitake umí modulovat odpověď imunitního systému, snižuje hodnoty krevních lipidů a cukrů, má protirakovinné, protimikrobiální, antioxidační aj. účinky.

 

shiitake_immunity

 

 

Shiitake je bohatá na beta glukany, nejvíce pak na lentinany. Tyto se váží na receptory imunitních buněk, čímž se spustí nitrobuněčné signální cesty, které ovlivňují aktivitu, proliferaci, diferenciaci, produkci cytokinů  imunitními buňkami. Důležité je, že tyto receptory jsou hojně zastoupeny na membráně buněk vrozené imunity, a to na makrofázích, ty mají jak funkce prozánětlivé, tak protizánětlivé. To je dáno jejich fenotypem. Nejzákladnějších rozdělením je na skupinu M1, klasicky aktivované makrofágy s prozánětlivými, imunitní odpověď posilujícími účinky, a M2, alternativně aktivované makrofágy s protizánětlivými a hojivými účinky.
V této studii se autoři zaměřili na to, zda umí Shiitake ovlivnit imunitní systém králíků.
Pokusné králíky rozdělili do dvou skupin. Jednu skupinu zvířat krmili běžnou stravou, zatímco stravu druhé skupiny obohatili o glukany z Shiitake. Porovnávaly pak hodnoty získané před a po ukončení studie, tj. po 30 dnech.
V kontrolní skupině se standardní dietou nedošlo během těch 30 dní k žádné změně v imunitním systému. Jiné to bylo ve skupině zvířat, která dostávala také Shiitake. Zvýšila se koncentrace cytokinu IL-4 (produkovaný M2) a také INF gama (produkovaný M1). Zároveň došlo k snížení produkce cytokinu, který tlumí imunitní systém, tj. IL-10.
Výsledky tedy dokládají, že u králíků je podávání Shiitake spojené se zvýšením protimikrobiální imunity (posílení imunitní odpovědi), současně se však zvyšuje také hojení poškozených tkání a snižuje se patologický zánět.
Glukany z Shiitake udržují imunitní systém v harmonii tak, aby dokonale plnil své funkce.


Crespo H, Guillén H, de Pablo-Maiso L et al. Lentinula edodes β-glucan enriched diet induces pro- and anti-inflammatory macrophages in rabbit. Food Nutr Res. 2017 Dec 12;61(1):1412791.