Čínský herbář
Čeština

Silymarin a vitiligo

Ostropestřec mariánský (Sylibum marianum) je léčivá rostlina, která patří do čeledi hvězdnicovivých. Jeho semena (extrakt z nich vyrobený) je po staletí využíván jako rostlinné léčivo k léčbě jaterních a žlučových obtíží. Ostropestřec má domovinu v oblasti Středomoří, tj. jihovýchodní Evropa, západní Asie a severní Afrika). Extrakt ze semen ostropestřce obsahuje širokou paletu bioaktivních složek. Nejdůležitější je silymarin, což je směs flavolignanů – silybin, silychristin, isosilybin a silidianin. Silymarin je velmi silná antioxidant, působí protizánětlivě a chrání játra.

Vitiligo

Cílem této studie bylo zjistit, zda ostropestřec působí na melanocyty v kůži pacientů s vitiligem.

Vitiligo je chronické neinfekční onemocnění kůže, které je typické tím, že není dostatek pigmentace v kůži.

Příznaky tedy jsou:

  • Ztráta pigmentu v určitých oblastech kůže
  • Ztráta barvy vlasů, řas, obočí a vousů
  • Vypadává pigmentace sliznice v ústech
  • Může být i změna barvy očí

Vitiligo je považováno za autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém napadá a zabíjí melanocyty, tj. pigment produkující buňky. Někteří vědci se domnívají, že melanocyty se ničí vzájemně, popř. samy sebe. U mnohých lidí je vitiligo spuštěno traumatem pokožky, např. spálením od slunce, vystavení chemikáliím, ale také emočním stresem. Roli v patogenezi vitiliga hraje také genetika, může se objevit u více členů rodiny.

Autoři článku připravili randomizovanou kontrolovanou studii, do níž zařadili 34 pacientů, které náhodně rozdělili do dvou skupin. Všichni pacienti měli diagnostikované vitiligo. Jedna skupina byla léčená standardní fototerapií, a navíc přidali silymarin, druhá skupina byla léčená jen fototerapií. Porovnávaly se výsledky léčby mezi skupinami. Hodnotilo se dle VASI, což je skóre hodnotící vážnost a rozsah postižení pokožky. Dále pak měřili jaterní enzymy ALT a AST. Hodnocení bylo provedeno na začátku a na konci léčby.

Oba typy terapie vedly ke zlepšení stavu pacientů, došlo ke snížení VASI a AST. Autorům se však podařilo zaznamenat rozdíly v hodnotách mezi skupinami pacientů. Medián vstupního VASI bylo víceméně shodné v obou skupinách, na konci léčby bylo 12,1±8,6 ve skupině bez silymarinu a 9.3±9.2 ve skupině se silymarinem. Stejně tak pokles hodnot AST byl vyšší při užívání silymarinu. Studie tedy přinesla výsledky dokládající, že silymarin může pomoci pacientům s vitiligem. Ale je nutné provést další studie k potvrzení těchto výsledků.

Jowkar FGodarzi HParvizi MM. Can we consider silymarin as a treatment option for vitiligo? A double-blind controlled randomized clinical trial of phototherapy plus oral Silybum marianum product versus phototherapy alone. J Dermatolog Treat. 2019 Apr 2:1-5. doi: 10.1080/09546634.2019.1595506.