Čínský herbář
Čeština

Silymarin jako možný pomocník proti roztroušené skleróze

Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) je léčivá rostlina z čeledi hvězdnicovitých, z níž se využívají hlavně semena. Nejdůležitější a nejžádanější součástí ostropestřce je komplex flavolignanů, který je známý pod názvem silymarin. Je opakovaně potvrzováno, že má pozitivní vliv na jaterní tkáň, působí preventivně před poškozením a také podporuje regeneraci. Umí však mnohem více věcí, je silným antioxidantem, má protivirové a protinádorové účinky atd.

Closeup of happy senior man with friends supporting him
 

Tato studie byla vytvořena za účelem otestovat silymarin na imunitních buňkách, které se zapojují do průběhu roztroušené sklerózy, a to T regulačních lymfocytů, které jsou u pacientů snížené. Tyto lymfocyty umí tlumit nežádoucí zánětlivou reakci. Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění nervového systému. Je spojené s tvorbou autoprotilátek, které jsou namířeny proti bílkovinám obalu nervů, myelinovým pochvám. Poškození myelinu vede k narušení přenosu vzruchu a z toho vyplývají příznaky, které pacienti mají. Může se objevit porucha zraku, hybnosti, rovnováhy atd. Roztroušená skleróza může mít charakter neustále se zhoršující, ale může také probíhat ve vlnách, kdy dojde k ustálení, někdy i mírnému zlepšení (remisi) a relapsu, tj. náhlému zhoršení a postupu nemoci. Léčba je volená tak, aby došlo k utlumení imunitního systému, využívají se také interferony beta. Zde by právě mohly pomoci T regulační lymfocyty. Autoři získali T regulační lymfocyty od pacientů s roztroušenou sklerózou, jednalo se o nové případy, které byly léčené interferonem beta. Získané T regulační lymfocyty byly vystaveny různým dávkám silymarinu 50, 100 a 150 μM po dobu 48 až 120 hodin. Výsledky ukázaly, že koncentrace 100 a výše po 72 hodinách podpořila dělení T lymfocytů, v buněčné kultuře přibyly. Došlo také ke zvýšení produkce cytokinů, které tlumí imunitní systém, tj. interleukinu 10 a TGF-beta.

Autoři se domnívají, že stejný efekt by mohl mít silymarin, kdyby byl pacientům podáván. Zvýšení počtu T regulačních lymfocytů a protizánětlivých působků by vedlo k výraznému snížení až zastavení autoimunitního zánětu. Je také vysoce pravděpodobné, že by se stejného efektu dalo dosáhnout i u jiných autoimunitních onemocnění.

Shariati M, Shaygannejad V, Abbasirad F, et al.Silymarin Restores Regulatory T Cells (Tregs) Function in Multiple Sclerosis (MS) Patients In Vitro.Inflammation. 2019 Feb 26. doi: 10.1007/s10753-019-00980-9.