Čínský herbář
Čeština

Snížení tlaku a ovlivnění nervového systému pomocí Reishi

Byla využívána hlavně pro léčení čínské císařské rodiny. V současné době je Reishi velmi populární, na čemž má podíl nejen zkušenost z tradiční čínské medicíny, ale i vědecké studie. Díky nim se prokázalo, že Reishi ovlivňuje buňky imunitního systému, negativně působí na rakovinné buňky, neutralizuje volné radikály, posiluje psychickou kondici, snižuje cholesterol a cukr v krvi.

 

Patient suffers from hypertension. Woman is measuring blood pressure with monitor.

 

 

V této studii autoři sledovali, zda Reishi dokáže snížit krevní tlak. K tomu využili krysy, u nichž dochází v průběhu života ke zvýšení krevního tlaku. Reishi byla části těchto krys podávána přímo do žaludku. Část krys byla léčena placebem a část losartanem, což je i v klinické praxi využívaný lék na snížení tlaku.

 

Po 7 týdnech podávání došlo u Reishi léčených krys k významnému poklesu krevního tlaku, který byl srovnatelný s léčbou losartanem. Reishi byla tedy stejně účinná jako farmakum. Navíc došlo k zlepšení prokrvení mozku, zlepšil se průtok krve mozkem, což znamená, že mozkové buňky byly lépe zásobeny kyslíkem a živinami. Díky Reishi se také změnil poměr neurotransmiterů v mozku, zvýšila se aktivita těch excitačních oproti inhibičním. Došlo tedy ke zvýšení mozkové aktivity.

 

Pokus prováděný na krysách s vysokým krevním tlakem prokázal, že Reishi dokáže krevní tlak snížit srovnatelně účinně jako losartan. Je však přínosnější v tom, že zlepšuje prokrvení a aktivitu mozku. Je tedy možné říci, že Reishi má i nootropní účinky.

 

 

 

Oleg B. Shevelev, Alisa A. Seryapina, Evgenii L. Zavjalov, Lyudmila A. Gerlinskaya, Tatiana N. Goryachkovskaya, Nikolay M. Slynko, Leonid V. Kuibida, Sergey E. Peltek, Arcady L. Markel, Mikhail P. Moshkin, Hypotensive and neurometabolic effects of intragastric Reishi (Ganoderma lucidum) administration in hypertensive ISIAH rat strain, Phytomedicine,Volume 41, 2018, Pages 1-6,