Čínský herbář
Čeština

Tremella fuciformis

 

 

Rosolovka řasotvorná (Tremella fuciformis, snow mushroom, Yin Er) je jedlá houba, která byla poprvé „vědecky“ popsána britským mykologem Berkeleyem, který zkoumal houby z Brazílie, stalo se tak v roce 1856. Houba má velmi zvláštní, bílou až průhlednou plodnici, která je hladká a lesklá o průměru 7,5 cm a více. Má želatinózní konzistenci, přesto je pevná a vytváří jakési laloky, nařasení, což může připomínat třeba trs mořských řas či medúzu. Dobře ji charakterizuje i český název. Houba parazituje na Annulohypoxylon archeri, která patří mezi dřevnatkotvaré. Roste v tropických a subtropických oblastech Asie, Ameriky, Afriky, Austrálie, Nového Zélandu atd.

Tremella má stejně jako jiné vitální houby dlouhou historii používání. Hojně s ní pracuje tradiční čínská medicína. Její využití je popsáno v tradičním herbáři Shen Nong Ben Cao Jing, a to od roku 200 našeho letopočtu. Je považována za superpotravinu, která prodlužuje život a tonizuje organismus, posiluje plíce, srdce, mozek… Krom jiného byla také ceněná pro svůj vliv na pokožku, kterou udržuje hebkou a pružnou. Říká se, že ji používala císařská konkubína Yang Guifei (719‒756), která byla považována za jednu z nejkrásnějších žen té doby.

tremella

Složení:

Během posledních desetiletí proběhlo mnoho studií, které zkoumaly jak složení, tak hlavně účinky této houby.

Tremella je bohatá na polysacharidy i typu beta glukanů, včetně těch, které jsou považovány za hrubou vlákninu. Pohybují se v molekulární hmotnosti od 5,82×105 Da do 3,74×106 Da. Jsou složeny z monosacharidů včetně manózy, xylózy, fukózy, glukózy a galaktózy. Jsou přítomné vazby (1→3) α-d-manóza v hlavní linii a v postranních řetězcích β-d-xylóza, α-d-fukóza a β-d-glukuronová kyselina. K polysacharidům mají blízké také uronové kyseliny.

Dále obsahuje aminokyseliny, a to jak esenciální, tak neesenciální. Nejvyšší koncentraci v Tremelle má kyselina asparagová, dále arginin, leucin, alanin, lysin, glycin, serin, prolin, valin, treonin atd.

Bílkoviny (také v podobě enzymů štěpících dřevní hmotu), tuky (nenasycené mastné kyseliny), minerály, stopové prvky, vitamíny (vitamin D), polyfenoly, fenolické kyseliny jako např. gentisová, kumarová, terpeny, alkeny aj.

Účinky Tremella fuciformis:

Proti nádorům

 Sloučeniny v Tremelle mají protinádorový potenciál. Ten je dán hlavně vlivem na imunitní systém, tj. jeho posílením, aby si pak dokázal s nádorovými buňkami poradit. CFDA (čínský institut pro bezpečnost potravin a léků) v roce 2002 schválil použití kapslí s polysacharidem Tremelly u pacientů jako doplňková léčba při chemoterapii či radioterapii, které poškozují imunitní systém. Přímé protinádorové účinky byly testovány a potvrzeny na buňkách rakoviny prostaty a sarkomu. Byl také použit myší model sarkomu, tj. myším byl nádor implantován. Pokud myši užívaly Tremellu, byly v lepším stavu, omezil se růst a rozsev nádoru.

Proti oxidačnímu stresu

Tremella je stejně jako jiné houby schopná snižovat oxidační stres, tj. pomáhat tělu zbavit se volných radikálů. Snížení oxidačního stresu také zpomaluje degenerativní procesy v těle, a tedy i stárnutí. Oxidační stres může být vyvolán také vystavením UV záření. Po vystavení pokožky UV záření snižuje Tremella ztrátu kolagenu a poškození DNA. Dochází také ke zvýšení enzymů, které odstraňují volné radikály (superoxiddismutáza, glutation peroxidáza, kataláza). Oxidační stres roste také v buňkách imunitního systému, které jsou aktivovány, protože právě volné radikály také ničí patogeny. Přidání Tremelly do kultury stimulovaných makrofágů výrazně sníží škodlivý oxidační stres.

Proti únavě 

Únava je fyziologická reakce organismu na zátěž. V tomto případě myslíme hlavně tu fyzickou. Nástup únavy, tj. doba předtím, než k ní dojde, je individuální a záleží na stavu organismu. Během zátěže dochází ke snížení množství kyslíku v krvi, tělo se dostává do anaerobního metabolismu a tvoří se také kyselina mléčná ve svalech, čímž dochází k jejich “zatuhnutí. Navíc jsou zvýšeně produkovány volné radikály.

V jedné studii se testoval vliv Tremelly na myši, která se podávala 14 dní. U myší i během testu zůstalo vyšší zásobení kyslíkem, odhalil se tedy anti-hypoxický efekt. Dále se zjistilo, že u myší dochází k vyšší aktivitě enzymů neutralizujících volné radikály, byly vyšší hodnoty ATP (energetická sloučenina) a jaterního glykogenu v játrech i ve svalech (zásobní cukr). Tremella oddaluje nástup únavy díky vyšším zásobám energie a přísunu kyslíku společně se snižováním oxidačního stresu.

Proti zánětu

Zánět je reakce imunitního systému, která má vést k odstranění nebezpeční a regeneraci poškozené tkáně. Pokud je však dlouhotrvající či příliš silný, je poškozující. Jedná se např. o septické stavy, chronické záněty, autoimunitní či alergické záněty atd.

Studie ukázaly, že Tremella má schopnost tlumit aktivitu aktivovaných imunitních buněk. Omezuje produkci prozánětlivých cytokinů, např. IL-1β, IL-6 a TNF-α , snižuje tvorbu kyslíkových radikálů imunitními buňkami atd. Snižuje se také aktivita cyklooxygenázy, která má na svědomí tvorbu prozánětlivých působků, např. prostaglandinů.

Navíc se prokázalo, že posiluje funkce T regulačních, tj. tlumivých lymfocytů a produkci inhibičního cytokinů IL-10. U myší, které se dostaly do septického stavu, vedlo podávání Tremelly díky tomuto účinky ke zvýšení přežití. Ve skupině bez Tremelly zemřelo na následky sepse mnohem více myší.

Imunostimulace

Ačkoli je Tremella schopná tlumit patologické záněty, má také schopnost posílit imunitní odpověď. Testovaly polysacharidy na lidských monocytech a zvýšily u nich produkci prozánětlivých, aktivitu imunitního systému zvyšujících cytokinů, např. IL-1β, IL-6. V jiné studii vedly polysacharidy ke zvýšení produkce IL-2 imunitními buňkami sleziny. IL-2 posiluje T lymfocyty. 

Pro zdravější nervový systém

Nervový systém je velmi citlivý na negativní vlivy a také probíhající záněty, které jsou často mírné, avšak destruktivní. U mnohých pacientů také dochází k ateroskleróze mozkových cév. To vše vede k degeneraci mozku a demenci. Tremella má dle studií potenciál omezit dopad negativních vlivů na nervovou soustavu.

Můžeme zmínit studii, v níž byl vytvořen myší model Alzheimerovy nemoci a podávání Tremelly snížilo hodnoty amyloidu β, který je hlavní bílkovinou zapojenou do poškozování mozku.

Ve studii s krysami se pak potvrdilo, že Tremella může u krys narušenou pamětí tuto opět zlepšit, zlepšit schopnost učit se a zrychlit reakce na podněty. Bližší zkoumání mozku krys se zjistilo, že u krys s Tremellou došlo k menší ztrátě nervových buněk produkujících acetylcholin esterázu. Zvýšil se příjem cukrů nervovými buňkami, tj. byly aktivnější atd. Došlo také ke tvorbě nových nervových spojů. Tento efekt byl prokázán i v další studii s nervovými buňkami, Tremella má neuritogenní účinky, které je možné připsat látce 1, 3-O-beta-D-glukopyranosyl-22E, 24R-5alfa, 8alfa-epidioxyergosta-6, 22-dien.

Dokonce se v jedné studii podařilo obnovit poranění sedacího nervu u krys, který byl přeťat. K obnově spojení došlo za 6 týdnů a k funkčnímu obnovení za cca 8 měsíců. U krys, které dostaly Tremellu se obnovila funkčnost nervu u 90 % krys, zatímco u krys bez Tremelly bylo číslo mnohem nižší.

Tremella také chrání nervové buňky proti působení glutamátu. Zvyšuje u nich odolnost a omezuje počet buněk, které podlehnou apoptóze.

Ochrana před radiací

Radiace výrazně poškozuje naše tkáně a poškození může být trvalé. Vysoké dávky samozřejmě vedou i k úmrtí či trvalému poškození.

Ve studii s myšmi, které byly vystaveny 8 Gy gama záření se díky podávání Tremelly (72 mg/kg) zvýšilo přežití o 50 %. Rychleji se obnovila funkce kostní dřeně, počty leukocytů, erytrocytů i hodnoty hemoglobinu. Celkově bylo nižší poškození buněk i jejich DNA. Podobné výsledky byly zachyceny také u psů.

Proti cukrovce

Cukrovka, zvláště pak typ II, je stále větším problémem. Pacientů přibývá. Cukrovka je charakterizovaná vyššímu hodnotami krevního cukru, který pak může poškozovat cévy, tkáně, imunitní systém. U cukrovkářů se tak setkáváme častěji než v běžné populaci s poškozenou sítnicí, poškozenými ledvinami, nehojícími se vředy atd. U cukrovkářů typu II pak na vině nemusí být nedostatek inzulinu, ale necitlivost buněk na jeho přítomnosti, inzulinorezistence.

V pokusech na myších s cukrovkou se podařilo prokázat, že podávání Tremelly dokáže snížit hodnoty krevního cukru a zvýšit hodnoty inzulinu, zrychluje také metabolismus cukrů. Tento efekt mají hlavně polysacharidy. 

Proti tukům

Vysoké hodnoty krevních tuků jsou pro naše zdraví ničivé. Usazují se v cévách, játrech, což vede k ateroskleróze a ztukovatění jater. Poškození cév je často spojené s vysokým krevním tlakem, ischemickými nemocemi, infarkty atd.

Ve studii s krysami se vědcům podařilo zjistit, že Tremella snižuje hodnoty cholesterolu a také LDL, a to o 19 %. Jednalo se o krysy, které byly krmeny vysokotučnou dietou.

V jiné studii se tento výsledek víceméně potvrdil. Došlo ke snížení LDL v krvi, ale také ke snížení tuků v játrech a triglyceridů. 

Pro zdravou pokožku

Polysacharidy izolované s Tremelly  mají pozitivní účinek na stav pokožky. Dodávají jí vlhkost a pružnost, navíc také omezují tvorbu pih a pigmentových skvrn, pokud jsou v podobě extraktu aplikovány na kůži.

Přidání 0,05 % polysacharidů po krémů má větší hydratační účinek než 0,02 % kyseliny hyaluronové. Nejlepší využití pro kosmetiku a hydratační krémy má přidání 0,10 % polysacharidů z Tremella a je možné jimi nahradit kyselinu hyaluronovou. Karboxymethylovaný polysacharid je schopen po 96 hodinách zadržet 65,7 % původní 100% vlhkosti, tj. tekutin. Chitosan, který patří mezi nejlepší zadržovače tekutin je schopen zadržet 70 %.

Zdroje: 

 • Wu YJ, Wei ZX, Zhang FM, et al Structure, bioactivities and applications of the polysaccharides from Tremella fuciformis mushroom: A review. Int J Biol Macromol. 2019 Jan;121:1005-1010. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.10.117
 • Yang, D., Y. Liu, and L. Zhang, Tremella polysaccharide: The molecular mechanisms of its drug action. Prog Mol Biol Transl Sci, 2019. 163: p. 383-421.
 • Li H, Lee HS, Kim SH, Moon B, Lee C. et al. Antioxidant and anti-inflammatory activities of methanol extracts of Tremella fuciformis and its major phenolic acids. J Food Sci. 2014 Apr;79(4):C460-8. doi: 10.1111/1750-3841.12393. Epub 2014 Feb 18.
 • Junchen CHEN, et al. Influence of drying methods on the physicochemical properties and nutritional composition of instant Tremella fuciformis Food Science and Technology. print version ISSN 0101-2061On-line version ISSN 1678-457X. https://doi.org/10.1590/fst.20519 
 • Ukai, S., et al., Antitumor activity on sarcoma 180 of the polysaccharides from Tremella fuciformis Berk. Chem Pharm Bull (Tokyo), 1972. 20(10): p. 2293-4.
 • Chen, B., Optimization of extraction of Tremella fuciformis polysaccharides and its antioxidant and antitumour activities in vitro. Carbohydrate Polymers – CARBOHYD POLYM, 2010. 81: p. 420-424.
 • Han CK, Chiang HC, Lin CY, Comparison of Immunomodulatory and Anticancer Activities in Different Strains of Tremella fuciformis Berk.Am J Chin Med. 2015;43(8):1637-55. doi: 10.1142/S0192415X15500937.
 • Ruan Y, Li H, Pu L, Shen T, Jin Z. Tremella fuciformis Polysaccharides Attenuate Oxidative Stress and Inflammation in Macrophages through miR-155. Anal Cell Pathol (Amst). 2018;2018:5762371. Published 2018 May 2. doi:10.1155/2018/5762371
 • Yang D, Lian J, Wang L, et al. The anti-fatigue and anti-anoxia effects of Tremella extract. Saudi J Biol Sci. 2019;26(8):2052–2056. doi:10.1016/j.sjbs.2019.08.014
 • Shi ZW, Liu Y, Xu Y, et al. Tremella Polysaccharides attenuated sepsis through inhibiting abnormal CD4⁺CD25(high) regulatory T cells in mice.Cell Immunol. 2014 Mar-Apr;288(1-2):60-5. doi: 10.1016/j.cellimm.2014.02.002
 • Lee J, Ha SJ, Lee HJ, et al. Protective effect of Tremella fuciformis Berk extract on LPS-induced acute inflammation via inhibition of the NF-κB and MAPK pathways.Food Funct. 2016 Jul 13;7(7):3263-72. doi: 10.1039/c6fo00540c.
 • Li H, Lee HS, Kim SH, Moon B, Lee C.Antioxidant and anti-inflammatory activities of methanol extracts of Tremella fuciformis and its major phenolic acids.J Food Sci. 2014 Apr;79(4):C460-8. doi: 10.1111/1750-3841.12393.
 • Gao Q, Seljelid R, Chen H, Jiang R.Characterisation of acidic heteroglycans from Tremella fuciformis Berk with cytokine stimulating activity.Carbohydr Res. 1996 Jul 19;288:135-42.
 • Ma L, Lin ZB. [Effect of Tremella polysaccharide on IL-2 production by mouse splenocytes].Yao Xue Xue Bao. 1992;27(1):1-4.
 • Jin Y, Hu X, Zhang Y, Liu T. Studies on the purification of polysaccharides separated from Tremella fuciformis and their neuroprotective effect.Mol Med Rep. 2016 May;13(5):3985-92. doi: 10.3892/mmr.2016.5026.
 • Park, H.-J., et al., Tremella fuciformis enhances the neurite outgrowth of PC12 cells and restores trimethyltin-induced impairment of memory in rats via activation of CREB transcription and cholinergic systems. Behavioural Brain Research, 2012. 229(1): p. 82-90.
 • Zhang Y, Pei L, Gao L, Huang Q, Qi J. [A neuritogenic compound from Tremella fuciformis]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2011 Sep;36(17):2358-60.
 • Park, K.J., et al., The Neuroprotective and Neurotrophic Effects of Tremella fuciformis in PC12h Cells. Mycobiology, 2007. 35(1): p. 11-15.
 • Hsu SH, Chan SH, Weng CT, Yang SH, Jiang CF. Long-Term Regeneration and Functional Recovery of a 15 mm Critical Nerve Gap Bridged by Tremella fuciformis Polysaccharide-Immobilized Polylactide Conduits. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:959261. doi:10.1155/2013/959261
 • Xu W, Shen X, Yang F, Han Y, Li R, Xue D, Jiang C.Protective effect of polysaccharides isolated from Tremella fuciformis against radiation-induced damage in mice.J Radiat Res. 2012;53(3):353-60.
 • Zhao TF et al.  Effect of Tremella fuciformis Berk on acute radiation sickness in dogs. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 1982;4(1):20-3.
 • Wen, L., et al., Effect of polysaccharides from Tremella fuciformis on UV-induced photoaging. Journal of Functional Foods, 2016. 20: p. 400-410.
 • Kiho T, Tsujimura Y, Sakushima M, Usui S, Ukai S.[Polysaccharides in fungi. XXXIII. Hypoglycemic activity of an acidic polysaccharide (AC) from Tremella fuciformis].Yakugaku Zasshi. 1994 May;114(5):308-15.
 • Kiho, T., et al., [Polysaccharides in fungi. XXXIII. Hypoglycemic activity of an acidic polysaccharide (AC) from Tremella fuciformis]. Yakugaku Zasshi, 1994. 114(5): p. 308-15.
 • Cho, E.J., et al., Hypoglycemic effects of exopolysaccharides produced by mycelial cultures of two different mushrooms Tremella fuciformis and Phellinus baumii in ob/ob mice. Appl Microbiol Biotechnol, 2007. 75(6): p. 1257-65.
 • Cheung, P.C.K., The hypocholesterolemic effect of two edible mushrooms: Auricularia auricula (tree-ear) and Tremella fuciformis (white jelly-leaf) in hypercholesterolemic rats1. Nutrition Research, 1996. 16(10): p. 1721-1725.
 • Cheng, H.H., W.C. Hou, and M.L. Lu, Interactions of lipid metabolism and intestinal physiology with Tremella fuciformis Berk edible mushroom in rats fed a high-cholesterol diet with or without Nebacitin. J Agric Food Chem, 2002. 50(25): p. 7438-43.
 • Yang, S.H.; Liu, H.I.; Tsai, S.J. Edible Tremella Polysaccharide for Skin Care. U.S. Patent US20060222608, 5 October 2006.
 •   Zhang, K.; Meng, X.Y.; Sun, Y.; Guo, P.Y. Preparation of Tremella, Speranskiae tuberculatae and Eriocaulon buergerianum extracts and their performance in cosmetics. Deterg. Cosmet. 2013, 36, 28–32.
 •  Liu, H.; He, L. Comparison of the moisture retention capacity of Tremella polysaccharides and hyaluronic acid. J. Anhui Agric. Sci. 2012, 40, 13093–13094.
 •  Wang, X.; Zhang, Z.; Zhao, M. Carboxymethylation of polysaccharides from Tremella fuciformis for antioxidant and moisture-preserving activities. Int. J. Biol. Macromol. 2015, 72, 526–530