Čínský herbář
Čeština

Účinky ženšenu na srdečně-cévní systém a lipidy

Srdečně-cévní nemoci jsou jednou z nejčastějších příčin smrti. Většinou vznikají na základě zvýšené hladiny cholesterolu, která stojí za aterosklerózou, cukrovky či autoimunitních nemocí. Mezi srdečně-cévní nemoci patří již zmíněná ateroskleróza, v jejímž průběhu se do cévní stěny ukládají lipidy a rozvíjí se zánět. To vede k ztluštění cévní stěny a ztráty elasticity cévy, zvyšuje se krevní tlak a riziko trombózy, dochází k uzávěrům cév, které je spojené např. a anginou pektoris či infarktem myokardu. Srdce je na základě změn v cévním řečišti více zatěvané, dochází ke kardiomyopatiím, selhávání srdce atd.

Srdeční stah je dán šířením vzruchu po srdci, podobně jako to vidíme v nervové soustavě. Na tomto se podílí i iontové kanály na membránách srdečních buněk. Skrt tyto kanály vnikají ionty do a z buňky, čímž se mění napětí na membráně, které vyvolá vzruch. Důležité jsou vápníkové kanály a i v klinické praxi se podávají blokátory vápníkového kanálu u různých typů poruch srdečního rytmu atd. Podobně dle pokusů funguje také ženšen. Blokuje vápníkový kanál a tím snižuje srdeční tepovou frekvenci a celkovou srdeční aktivitu.

chaga-rezavec-sikmy-krev-krevni.lipidy-cukr-v-krvi

Pacienty se srdečně-cévními nemocemi ohrožuje ischémie, kdy dojde k omezení průtoku krve do tkáně, ta je bez kyslíku a živun a dochází k odumírání buněk. Nebezpečné a poškozující je však také znovuobnovení průtoku krve, kdy je umírající tkáň zaplavena krví, kyslíkem a živinami. Během obou fází se výrazně zvyšuje oxidační stres, který zvětšuje oblast odúmrtí tkání. Žensen úspěšně neutralizuje volné radikály a zlepšuje průtok krve cévami. Posiluje také aktivitu enzymů, které volné radikály neutralizují, glutationperoxidázy, superoxiddismutázy atd. Dle pokusů dochází k tomu, že pokud jsou podány ženšeny, je oblast poškození tkáně po ischemii a reperfuzi menší než v případě bez ženšenu.

Cévy, resp. buňky jejich výstelky se výrazně zapojují do mnoha dějů, včetně ovlivnění průtoku krve, srážení krve atd. Nemoci postihující cévy výstelku ničí, ale výzkumu prokazují, že ženšen podporuje její regeneraci, redukuje velikost aterosklerotických lézí a také ovlivňuje tonus (napětí) cévní stěny. Ženšen také podporuje produkci oxidu dusného, který má na cévy relaxační vliv, aby nedošlo k vazospazmu, jejich stažení a omezení průtoku krve. Oxid dusný též ochraňuje před vznikem patologických trombů. Ženšen tedy zlepšuje stav cév a průtok krve. Zlepšení stavu cév jejich tonu se odrazí také na vylepšení hodnot krevního tlaku. Dochází ke zvýšení nízkého tlaku, a naopak ke snížení vysokého krevního tlaku.

Byla provedena metaanalýza, tj. shrnutí výsledků dostupných studií, která nalezla 528 relevantních článků, z nichž 9 studií splňovaly kritéria (kontrolovaná studie, randomizovaná atd.) a statistické vyhodnocení výsledků u pacientů s vysokým krevním tlakem dokládá, že u systolického tlaku dochází k poklesu o cca 6,52 a u diastolického 5,21 proti vstupní hodnotě tlaku. Přitom má podávání ženšenu dlouhodobý efekt. Ve dvou studiích se také porovnával vliv ženšenu proti placebu (placebo, ačkoli je to neúčinná látka, vyvolá žádanou odpověď). V porovnání s placebem, které u mnohých také snížilo tlak, bylo podávání ženšenu úspěšnější, systolický tlak se proti placebu snížil o 2,92 a diastolicý o 3,19. Takto hodnotila výsledky i další studie, která shrnula výsledky studií, v nichž bylo celkově 1391 účastníků. Potvrdilo se, že ženšen snižuje krevní tlak u pacientů s cukrovkou, metabolickým syndromem a obezitou.

Můžeme zmínit další dvě klinické studie. V jedné studii byl testován ginsenosid Rg3. Ve stdui bylo 23 dobrovolníků, jimž se podával ženšen nebo placebo. U těch, kteří užívali Rg3 došlo ke snížení krevního tlaku měřeného na paži i centrálního arteriálního tlaku. Také se zvýšila pružnost, poddajnost aorty, což je žádoucí. V další studii byl využit ginsenosid protopanaxatriol (K-g1). Studie se účastnilo 90 osob, které dostávaly K-g1 nebo placebo. U dobrovolníků s ženšenen došlo ke snížení systolického (o -3,1 mmHg) i diastolického tlaku (o -2,3 mmHg) po 8 týdnech léčby. U dobrovolníků na placebu se tlak nesnížil, ani u těch, kteří dostávali nízké dávky K-g1.

Již jsme zmínili, že srdce může být poškozeno přetížením a dochází k různým typům kardiomyopatií, ty však mohou být vyvolány také kardiotonickými léky, např. doxorubicinem. U krysího modelu se podařilo zjistit, že podávání ženšenu ochraňuje srdce a snižuje ztluštění srdečního svalu, tj. hypertrofii. Udržuje a zlepšuje tedy srdeční funkce.

K tomu, aby byl ochráněn kardiovaskulární systém, je nutné mít pod kontrolou krevní tuku. Je více studií, které dokládají, že ženšen je schopný snížit hodnoty „špatných tuků“.

Jong-Hoon Kim. Pharmacological and medical applications of Panax ginsengand ginsenosides: a review for use in cardiovascular diseases. Journal of Ginseng Research, Volume 42, Issue 3, July 2018, Pages 264-269.
Chang Ho Lee, Jong-Hoon Kim. A review on the medicinal potentials of ginseng andginsenosides on cardiovascular diseases. Journal of Ginseng Research Volume 38, Issue 3, July 2014, Pages 161-166.
Lee HWLim HJJun JHChoi JLee MS. Ginseng for Treating Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Double Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trials. Curr Vasc Pharmacol. 2017;15(6):549-556.
Komishon AMShishtar EHa V, et al. The effect of ginseng (genus Panax) on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. J Hum Hypertens. 2016 Oct;30(10):619-26.
Rhee MYCho BKim KIKim JKim MKLee EKKim HJKim CH. Blood pressure lowering effect of Korea ginseng derived ginseol K-g1. Am J Chin Med. 2014;42(3):605-18.
Jovanovski EBateman EABhardwaj JFairgrieve CMucalo IJenkins ALVuksan V. Effect of Rg3-enriched Korean red ginseng (Panax ginseng) on arterial stiffness and blood pressure in healthy individuals: a randomized controlled trial. J Am Soc Hypertens. 2014 Aug;8(8):537-41.