Čínský herbář
Čeština

Vitální houby proti množení buněk (růstu) metastazující rakoviny prostaty

Vitální houby jsou používané od nepaměti nejen jako potravina, ale hlavně jako léčebný prostředek, a to hlavně tradiční čínskou medicínou. Obecně jsou asijské země největšími pěstiteli a konzumenty těchto hub. S vitálními houbami proběhlo mnoho studií a tato se týkala jejich antiproliferačních účinků proti buňkám metastazující rakoviny prostaty, tj. účinků, které omezují množení rakovinných buněk. Autoři využili Agaricus bisporus (pečárka dvouvýtrusá) a Shiitake (Lentinula edodes, houževnatec jedlý). Shiitake je jednou z nejpopulárnějších asijských hub. Díky své silné houbové vůni a výrazné chuti je součástí mnoha pokrmů, navíc je také označována jako elixír života. Disponuje mnoha účinky, např. pozitivně ovlivňuje funkce imunitního systému, snižuje cholesterol, oxidační stres, ničí mnohé patogeny atd.

prostata

V této studii byly sledovány účinky hub na produkci IL-8. To je cytokin (interleukin), který podporuje produkci vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF), tj. podporuje tvorbu nových cév, což je často spojené také se zvýšením růstu nádoru. Výzkumy ukazují, že hodnoty IL-8 a VEGF ukazují vážnost, pokročilost rakoviny prostaty, tj. čím vyšší hodnoty, tím pokročilejší a závažnější forma rakoviny.  Snížení hodnot těchto dvou látek by mohla vést ke zpomalení růstu nádoru.

Autoři vytvořili buněčnou kulturu z nádorových buněk do kostí metastazující rakoviny prostaty a přidávali k nim extrakty z vybraných hub, a to v dávce 0–100 µg/ml. Sledovali, zda dojde ke změně hodnot IL-8 a VEGF a také proliferaci (množení) buněk.

Ukázalo se, že extrakty z hub skutečně snižují produkci IL-8 a také proliferaci buněk, menší vliv měly na VEGF, ale přesto došlo k jeho poklesu. Při bližším zkoumání se podařilo zjistit, že extrakty z hub snižují aktivitu transkripčního faktoru (faktor, který se váže na určité geny v jaderné DNA a podporuje tak jejich přepis a syntézu bílkoviny, kterou kódují) NF-kappaB, který aktivuje geny podporující přežití a dělení buňky i tvorbu cytokinů posilujících růst nádoru.

Získané výsledky tedy naznačují, že houby mohou ovlivnit růst nádoru, zpomalit jej či zastavit, a to díky snížení produkce IL-8 a VEGF.
 

French C, Lc C, Clarke SL, Lucas EA, Smith BJ, Lightfoot S, Kuvibidila SR. The Inhibitory Properties of Ethanol Extracts of Some Culinary-Medicinal Mushrooms on the Secretion of Interleukin-8 and Vascular Endothelial Growth Factor by PC3 Cancer Cells. Int J Med Mushrooms 2019; 21(7):645-656.