Čínský herbář
Čeština

Vliv kurkuminu na hojení ran u diabetických krys

Je žlutým pigmentem, který dává koření kari typické zabarvení. Kurkuma a v ní obsažený kurkumin jsou hojně využívány v asijské, hlavně indické kuchyni. Krom toho je ovšem kurkumin po staletí znám také pro své léčivé účinky, které jsou v posledních letech ověřovány i vědecky. Proběhlo mnoho pokusů a studií, kterými se podařilo potvrdit, že kurkumin omezuje záněty, má protinádorové a antioxidační účinky. Stále se však objevují nové možnosti využití kurkuminu, jak dokazuje i tato studie. Autoři testovali, zda je možné využít kurkumin pro léčbu poranění u diabetických krys.

 

curcumin_rats

 

Diabetes, cukrovka, je onemocnění charakterizované zvýšenou koncentrací cukru v krvi. To je dáno u diabetiků typu I hlavně nedostatkem inzulinu, cukr se nedostává do buněk a zůstává v oběhu, u diabetiků typu II pak i inzulinorezistenci. Inzulinu může být dostatek, ale tkáně na jeho přítomnost nereagují. Krom akutních stavů, jakými jsou hypoglykémie a hyperglykémie, které mohou vyústit do kómatu, jsou u diabetu nebezpečné i chronické účinky cukru. Ten poškozuje cévní stěny, nervy, ledviny, oči, oslabuje imunitní systém a zhoršuje hojení ran. Mnozí diabetici tak končí třeba i s amputacemi.

Hledají se tedy možnosti, jak napomoci hojení ran.

Vytvořil se krysí model lidského diabetu I a u těchto 30 myší se poranila kůže. Toto zranění  bylo léčeno světlem (fotobiomodulací – světlo může ovlivnit hojení, aktivovat či tlumit buňky v pokožce, což urychlí regeneraci) a kurkuminu. Pokusná zvířata byla rozdělena do skupin a každá byla léčena jinak, jedna placebem, jedna sezamovým olejem, světlem (890 nm, 80 Hz, 0.2 J/cm2), kurkuminem a kombinací světla a kurkuminu. Světlo samotné a stejně tak kurkumin zvýšily hojení. Hojení se výrazně urychlilo, v porovnání se skupinou s placebem, u krys, které měly terapii světlo + kurkumin. Díky jejich působení také došlo ke snížení tvorby bakteriálních kolonií, které mohou na hojení působit negativně a způsobit i zánět.

Použití  kurkuminu  jako léčebného prostředku u kožního poranění u diabetických krys tedy výrazně podpořilo a urychlilo hojení a zároveň snížilo tvorbu bakteriálních kolonií a infikování rány.

 

Soleimani HAmini ATaheri S, et al.Theeffect of combinedphotobiomodulation and curcumin on skin woundhealing in type I diabetes in rats.J PhotochemPhotobiol B. 2018 Feb21;181:23-30.