Čínský herbář
Čeština

Vliv Reishi na močový měchýř po ischemicko-reperfuzním poškození

Po tisícce let je využívána tradiční čínskou medicínou k léčbě mnoha chorobných stavů, ale je zkoumána i v laboratořích, zvířecích modelech i klinických studiích. Máme tak texty, které popisují, že Reishi je modulátorem aktivity imunitního systému, můžeme ji použít k celkovému posílení kondice, a to fyzické i psychické. Reishi také neutralizuje volné kyslíkové radikály, zabíjí patogenní mikroorganismy a rakovinné buňky, snižuje hladinu cukrů a cholesterolu v krvi.

V tomto případě autoři sledovali účinnost Reishi při neutralizaci volných radikálů, neboť jejich vznik je spojen se stresovými situacemi a volné radikály poškozují buňky, jejich membrány i DNA, jsou tedy mutagenní a rakovinotvorné.

Vytvořili tedy model, kdy způsobily ischemicko-reperfuzní poškození močového měchýře u králíků. To znamená, že nejprve je vyvolána ischemie, tj. omezí, až zastaví se průtok krve tkání, následně se průtok obnoví. To je spojené s nárůstem tvorby volných radikálů a poškozením tkáně. S tímto se setkáváme u lidí, kdy může být močový měchýř a jeho cévy stlačovány zvětšující se prostatou.

 

reishi_močový měchýř

 

Části králíků ve studii před provedením zákroku podávali preparát ze spor Reishi a části nikoli a sledovali, zda podávaná Reishi zmírní dopad ischemie/reperfúze na močový měchýř. U neléčených králíků došlo po zákroku k omezení kontraktility močového měchýře a jeho schopnosti se roztáhnout po stimulaci. Pokud byli králíci před provedením zákroku krmeni Reishi snížil, až zcela omezil se dopad ischemicko-reperfuzního poškození. Oba sledované parametry zůstaly nezměněné.

Studií tak autoři prokázali, že Reishi je velmi silným neutralizátorem volných kyslíkových radikálů, které poškozují močový měchýř, tím jej ochraňují a zachovávají jeho funkci. Toto by mohlo být využito i v klinice u pacientů.

 

Levin RM, Xia L, Wei W, Schuler C, Leggett RE, Lin AD. Effects of Ganoderma Lucidum shell-broken spore on oxidative stress of the rabbit urinary bladder using an in vivo model of ischemia/reperfusion. Mol Cell Biochem. 2017 May 8.