Čínský herbář
Čeština

Xiao Chai Hu proti toxicitě

Xiao Chai Hu zmírňuje fibrózu v játrech a také je pomáhá hojit. V této studii autoři sledovali, zda je možné Xiao Chai Hu využít při toxickém poškození jater. 60 pokusných myší bylo zapojeno do studie. Části myší byla poškozena játra podáním D-galaktosaminu, a části myší s poškozenými játry byl podán Xiao Chai Hu v různých dávkách.

human liver

U myší, jimž byl podán D-galaktosamin se objevil zánět, mnohé jaterní buňky byly poškozeny a zničeny. Podávání Xiao Chai Hu však tento negativní dopad D-galaktosaminu výrazně omezil. Koncentrace prozánětlivých působků (TNF alfa, IL-6), která se po poškození jater zvýšila, u Xiao Chai Hu léčených myší poklesla. Omezil se zánět a zvýšila se aktivita faktorů, které chrání buňku před buněčnou smrtí, v tomto případě apoptózou. Je tedy jasné, že Xiao Chai Hu omezuje poškození jater, chrání je.

Zhou YXQiu YQXu LQGuo JLi LJ. Xiao-Chai-Hu Tang in treating model micewith D-galactosamine-induced liver injury. Afr J TraditComplementAltern Med. 2012 Apr 2;9(3):405-11. eCollection 2012.