Čínský herbář
Čeština

Xiao Chai Hu Tang zpomaluje jaterní fibrózu

Jaterní fibróza, je onemocnění jater, které vzniká na různém podkladě.  Může se jednat o ztukovatění jater, infekce hepatitidami, toxickým poškozením atd. Při fibróze dochází k vazivovatění tkáně a dochází k úbytku funkční jaterní tkáně. Klesají jaterní funkce, což může mít důsledky i pro pacienty. Navíc může fibróza přejít v cirhózu.

ledviny

Výše zmíněné příčiny rozvoje fibrózy jsou spojené se zvýšenou produkcí volných kyslíkových radikálů, tj. zvyšují oxidační stres. Při tom dochází k aktivaci jaderného faktoru Nrf2 (nachází se v buněčném jádře), který je spojený s ochranou proti oxidačnímu stresu. Při pokusu autoři sledovali, zda Xiao Chai Hu Tang aktivuje právě Nrf2. U krys zvýšily oxidační stres podáním pro játra toxické látky, v játrech došlo k fibrotizaci. Části krys byla podávána bylinná směs v granulích a silybin. U krys, které dostávaly Xiao Chai Hu Tang, došlo ke zlepšení jaterních funkcí a snížil se rozsah fibrózy. Při podrobném zkoumání jaterních buněk se podařilo odhalit, že se zvýšila aktivita produktů, které vznikají na základě aktivace Nrf2. Xiao Chai Hu Tang tedy zvyšuje jeho aktivitu a tím ochraňuje buňky v játrech, nejen hepatocyty, před oxidačním stresem.

 

Li JHu RXu SLi YQin YWu QXiao Z. Xiaochaihutangattenuates liver fibrosis by activation of Nrf2 pathway in rats. BiomedPharmacother. 2017 Dec;96:847-853.