Čínský herbář
Čeština

Zajištění příjmu železa řasami u anémie

Chlorely jsou zelené vodní řasy, kulovitého tvary. Mají nejvyšší obsah chlorofylu v rostlinné říši, jedná se o zelené barvivo potřebné k fotosyntéze, které však má i mnohé účinky. Další složkou, která dělá chlorelu jedinečnou, je chlorelový růstový faktor, který působí regeneračně, podporuje hojení. Chlorela celá má pak účinky antioxidační, imunomodulační, protinádorové atd. V současné době se vlivem vysoké poptávky po této zelené superpotravině pěstuje chlorela ve velkém. Jsou dva hlavní způsoby v uzavřených nádržích (tancích) nebo venkovních vodních plochách.

chlorella-spirulina

V této studii autoři testovali, zda je možné pomocí chlorely podpořit vstřebávání železa. Nedostatek železa je problémem hlavně u žen, jelikož dochází k jeho ztrátám. Mnoho lidí pak nemá dostatečný příjem. V případě výraznějšího poklesu dochází ke snížení hodnot hemoglobinu a počtu červených krvinek. Pacientům s mikrocytární anémií se podává železo. Jeho užívání je však spojené s nevolnostmi, zácpou a mnohdy horším vstřebáváním ze zažívacího traktu do krve.

Autoři ke svému pokusu využili krysí model anémie z nedostatku železa. Vytvořili nosnou hmotu z chlorely, spiruliny a sinice Synechococcus, k ní přidali železo (25 nebo 5 mg) nebo zvířatům podávali citrát železa, jímž se anémie běžně léčí.

U krys, které dostávaly připravené preparáty, došlo ke zvýšení koncentrace hemoglobinu, vyšší bylo ve skupinách, které dostávaly železo společně s chlorelou, spirulinnou a další sinicí. Zatímco u citrátu železa vzrostla hodnota hemoglobinu o cca 34,7 %, ve skupině s chlorelou o téměř 50 %. Vyššího efektu samozřejmě bylo dosaženo s preparáty s vyšším podílem železa.

Studií se podařilo prokázat, že mikrořasy mohou sloužit jako nosič železa, jako přídatná látka, která zlepšuje jeho dostupnost pro organismus. Železo se pak lépe vstřebává a dochází k úpravě anémie. Tohoto poznatku by mohlo být využito také v klinické praxi.

Gao FGuo WZeng MFeng YFeng G. Effect of microalgae as iron supplements on iron-deficiency anemia in rats. Food Funct. 2019 Jan 21. doi: 10.1039/c8fo01834k.