Čínský herbář
Čeština

Zelený ječmen a obezita

Zelený ječmen jsou vlastně mladé listy ječmenu, tj. sotva vyrazí nad zem. Tato ječmenná tráva v sobě skrývá mnoho biologicky aktivních látek, včetně enzymů, minerálů a vitamínů. Tyto mladé výhonky se většinou suší a rozemílají na prášek, který se pak může využít k vytvoření různých nápojů, mohou se však i „odšťavnit“ a získat džus.

zelen jemen

Zkušenosti lidí i vědecké studie dokládají, že mladý ječmen celkově posiluje, zlepšuje trávení, má protinádorové a imunitu posilující účinky.

V této studii autoři zjišťovali, zda může mladý ječmen pomoci také při nadváze. Nadváha a obezita nejsou jen estetickým problémem, ale pacienti častěji trpí srdečně-cévními chorobami, onemocněním pohybového aparátu, nádorovými onemocněními, dožívají se nižšího věku.

Vytvořili proto studii, v níž použili krysy, které krmili vysokotučnou dietou.

Části krys byl podávání atorvastatin, tj. lék, který se využívá ke snížení tuků v krvi, a části krys se podával džus z mladého ječmene, a to po dobu 60 dní. Poté se hodnotily vybrané parametry.

U krys se během krmení vysokotučnou dietou zvýšila tělesná hmotnost, BMI, došlo ke změnám v hodnotách krevních tuků, zvýšily se jaterní enzymy (došlo k ukládání tuku do jater, steatohepatóze a zánětu poškozujícímu játra), zvýšil se oxidační stres a také byly patrné změny v cévách, do nichž se ukládaly tuky, tj. ateroskleróza.

Podávání džusu z mladého ječmene však vedlo k výraznému snížení hmotnosti a BMI. Zlepšily se hodnoty krevních tuků, tj. poklesl cholesterol, celkový i „špatný“ LDL. Dále se také snížily hodnoty jaterních enzymů, což znamená, že se zlepšil stav a funkce jater. Poklesl také oxidační stres, a dokonce se zmenšily i aterosklerotické léze v krkavici.

Tyto výsledky jsou hodě zajímavé a dávají tušit, že zelený ječmen má potenciál působit proti obezitě, zlepšit zdravotní stav i u lidí.

 

 

Thatiparthi JDodoala SKoganti BKvsrg P. Barley grass juice (Hordeum vulgare L.) inhibits obesity and improves lipid profile in high fat diet-induced rat model. J Ethnopharmacol. 2019 Jun 28;238:111843. doi: 10.1016/j.jep.2019.111843.