Čínský herbář
Čeština

Zelený ječmen silná antioxidant chránící imunitní buňky před poškozením

Ječmen je jednou z nejstarších obilovin. Nepoužívají se pouze zrna, ale také zelené části rostliny. Obě části obiloviny jsou plné nutrientů, např. enzymů, bílkovin, vitamínů, minerálů, zelené listy navíc obsahují také chlorofyl. Pod názvem zelený ječmen se skrývají mladé vyrašené lístky ječmene. Ty se nejčastěji suší a melou na prášek, který se míchá s vodou či jinými tekutinami. Zelený ječmen je známý tím, že pozitivně ovlivňuje trávení a metabolismus, má antioxidační účinky, působí tedy protinádorově a zpomaluje degenerativní procesy v těle, včetně těch postihujících nervový systém.

jemen_antioxidant
 

V této studii se autoři zaměřili na to, zda může zelený ječmen zmírnit toxické účinky některých látek na buňky imunitního systému, na lymfocyty. Vystavení toxickým látkám zvyšuje oxidační stres, tj. produkci volných kyslíkových s dusíkových radikálů, které poškozují buněčnou membránu i DNA a způsobují i buněčnou smrt.

Autoři vystavili z krve získané lymfocyty působení oxidačnímu stresu v podobě peroxidu vodíku, k části buněk přidali také zelený ječmen, k části ne. Extrakt z ječmene byl přidáván v různých dávkách před vystavení peroxidu, který na buňky působí toxicky. Již dávka 10 µl/ml měla ochranný efekt, chránila buňky před poškozením oxidačním stresem. Dávka 50 µl/ml vedla k výraznému omezení smrti buněk po vystavení dávce 600 µl/M peroxidu vodíku, jednalo se o redukci až 22 %. Tyto buňky vykazovaly také menší míru celkového poškození. Bez použití extraktu sice ne všechny buňky zemřely, ale byly poškozeny, jejich membrána, popř. i DNA. Extrakty tedy snížily nejen počet mrtvých, ale také počet poškozených buněk.

Autoři dále sledovali, jaké signální cesty v buňkách jsou spuštěné vlivem zeleného ječmene. Spustily se signální dráhy, které posilují přežití buňky, její aktivaci a množení. Tyto dráhy také blokují apoptózu, tj. buněčnou smrt.

Studie tedy nejen potvrdila antioxidační ochranný vliv mladého ječmene na lidské imunitní buňky, ale také se podařilo najít mechanismy, které jsou do ochrany zapojeny. Tohoto poznatku by mohlo být využito i v klinické praxi. Ječmen by mohl sloužit jako prevence před nemocemi, které způsobuje oxidační stres.

Ruiz-Medina BELerma D , Hwang M,  Green barley mitigates cytotoxicity in human lymphocytes undergoing aggressive oxidative stress, via activation of both the Lyn/PI3K/Akt and MAPK/ERK pathways. Sci Rep. 2019 Apr 12;9(1):6005. doi: 10.1038/s41598-019-42228-4.