Čínský herbář
Čeština

Ženšen a nervový systém

Pro nás lidi je nervový systém nesmírně důležitý a jeho poškození snižuje kvalitu života nejen našeho, ale i našeho okolí. Nejčastěji se setkáváme s neurodegenerativními nemocemi, tj. demencemi, epilepsiemi atd.

Ženšen byl testován právě jako látka, která může chránit mozek před degenerací, zmírnit postup Alzheimerovy nemoci či být její prevencí. Studie dokládají, že podávání ženšenu či ginsenosidů z něj zvířatům a pacientům s Alzheimerovou nemocí zlepšuje mozkové funkce, schopnost pamatovat si a učit se. Tento efekt je dle studií dán tím, že ženšen omezuje tvorbu neurotoxického beta amyloidu, který vytváří v mozku plaky a zabíjí nervové buňky. Ženšen blokuje enzymy, které se na tvorbě amyloidů podílejí, např. β- a γ-secretázy. V tomto ohledu jsou nejúčinnější ginsenosidy a gintonin. Snížení tvorby plaků vede k ochraně mozkové tkáně před poškozením. Důležitý je pak fakt, že ženšen podporuje tvorbu nových nervových buněk.

renshen

Pozitivní vliv má ženšen také na Parkinsonovu nemoc, která je způsobená úbytkem neuronů, které produkují dopamin. Podávání ženšenu chrání tyto buňky před zánikem a podporují produkci dopaminu. Při pokusech na parkinsonických myších, u nichž se pak odebíraly i vzorky mozku, se potvrdilo, že podávání ženšen zlepšuje pohybové funkce, které jsou u Parkinsoniků narušené. Dochází k ochraně neuronů ve striatu, tj. neuronů produkujících dopamin. V jedné studii byly např. hodnoty dopaminu zdravých myší cca 4,6, u myší s vyvolaným Parkinsonem 3,6 a u myší a Parkinsonem, které dostávaly ženšen 4,15. Je tedy vidět, že parkinsonické myši s ženšenem jsou na tom po stránce hodnot dopaminu mnohem lépe než ty nemocné.

Pro centrální nervovou soustavu je také důležité, že ženšen snižuje zánět, tedy i v nervové soustavě, kterou zánět může snadno poškodit, a také redukuje oxidační stres, který urychluje degeneraci, tj. také nástup demencí i Parkinsonovy choroby.

Právě díky snížení zánětu byl ženšen testován také u roztroušené sklerózy, která je autoimunitní nemocí, kdy se produkují protilátky proti myelinovým pochván nervových výběžků, rozvíjí se zánět, jsou poruchy vedené vzruchů. Nemoc má postupující charakter. V myších modelech roztroušené sklerózy se prokazuje, že ženšen snižuje demyelinizaci, tj. ničení potřebného myelinu a snižuje zánět (snižuje se koncentrace prozánětlivých cytokinů, zvyšují se počty tlumivých buněk), tím tedy výrazně omezuje, až zastavuje postup nemoci. Účinné jsou jak ginsenosidy, tak kyselé polysacharidy, ginsany. Ty byly využity i ve studii s pacinety s roztroušenou sklerózou, u kterých výrazně omezil únavu.

Schopnost neutralizovat volné radikály a mírnit zánět je také důležitým faktorem u ischemických nemocí mozku, kdy dochází i uzavření cév či krvácení do mozku. Jedné se o mozkovou mrtvici, kdy dochází k odumírání nervových buněk z důvodu nezásobení kyslíkem a živinami, zvyšuje se oxidační stres a rozvíjí zánět, což zvyšuje objem poškozené tkáně. Snížení oxidačního stresu a zánětu naopak chrání další tkáň před poškozením, navíc se snižuje odumírání buněk samotných, je snížena apoptóza, více buněk přežije. Ložisko poškození je menší, tedy i neurologický deficit je nižší.

Bylo též prokázáno pozitivní působení ženšenu na epilepsii. Při pokusech na zvířecích modelech epilepsie se potvrdilo, že ginsenosidy působí antikonvulzivně, tj. proti záchvatům.

Ženšen také zasachuje do fungování mozku díky ovlivněním neurotransmiterů, snižuje aktivitu acetylcholinesterázy, které rozkládá neurotransmiter acetylcholin.

 
Hyeon-Joong Kim, Seok-Won Jung, Seog-Young Kim, Ik-Hyun Cho, Hyoung-Chun Kim, Hyewhon Rhim, Manho Kim, Seung-Yeol Nah. Panax ginseng as an adjuvant treatment for Alzheimer's disease. Journal of Ginseng Research. Volume 42, Issue 4, 2018, Pages 401-411.
Cho IH. Effects of Panax ginseng in Neurodegenerative Diseases. J Ginseng Res. 2012;36(4):342-53.
Jackalina M.Van Kampen, David B.Baranowski,Christopher A.Shaw,Denis G.Kay. Panax ginseng is neuroprotective in a novel progressive model of Parkinson's disease. Experimental GerontologyVolume 50, February 2014, Pages 95-105.
DongsooKim, SunohKwon, HyongjunJeon.Proteomic change by Korean Red Ginseng in the substantia nigra of a Parkinson's disease mouse model. Journal of Ginseng ResearchVolume 42, Issue 4, October 2018, Pages 429-435
Min Jung Lee, Byung Joon Chang, Seikwan Oh, Seung-Yeol Nah, Ik-Hyun Cho. Korean Red Ginseng mitigates spinal demyelination in a model of acute multiple sclerosis by downregulating p38 mitogen-activated protein kinase and nuclear factor-κB signaling pathways. Journal of Ginseng Research, Volume 42, Issue 4, 2018, Pages 436-446.
Liu W, Ge T, Pan Z, Leng Y, Lv J, Li B. The effects of herbal medicine on epilepsy. Oncotarget. 2017;8(29):48385-48397.
Zheng M, Xin Y, Li Y, et al. Ginsenosides: A Potential Neuroprotective Agent. Biomed Res Int. 2018;2018:8174345. Published 2018 May 8. doi:10.1155/2018/8174345
Kim D, Jeon H, Ryu S, Koo S, Ha K-T, Kim S (2016) Proteomic Analysis of the Effect of Korean Red Ginseng in the Striatum of a Parkinson’s Disease Mouse Model. PLoS ONE 11(10): e0164906.
Yasser A Khadrawy, Iman M Mourad, Haitham S Mohammed, Neveen A Noor, Heba S Aboul Ezz. A study on the possible therapeutic role of Panax ginseng extract against a rat model of Parkinson’s disease induced by intrastriatal rotenone injectionInt J Clin Exp Med 2016;9(2):3831-3841