Čínský herbář
Čeština

Ženšen je schopen zlepšit mužské pohlavní funkce

Ženšen je schopen zlepšit mužské pohlavní funkce. Mnoho mužů má problémy s erekcí či plodností. Tyto situace bývají klasickou medicínou obtížně řešitelné, neboť se často nenajde příčina stavu, pokud ano, je možné zasáhnout.

Ženšen napomáhá už tím, že zlepšuje cirkulaci krve a tedy i průtok do kavernózního topořivého tělesa penisu. Studie s ženšenem týkající se zlepšení erekce byly prováděny nejen na zvířatech, ale existují též data z klinických studií. Ty probíhaly u pacientů, kteří trpěli různými typy impotence, včetně psychogenní. U všech typů došlo ke zlepšení. Často se jedná o studie zaslepené a s placebem, např. v jedné studii bylo 60 pacientů, polovina dostávala ženšen a polovina neúčinnou látku. Samozřejmě netušili, jaká preparát užívají. Porovnával se stav před léčbou a po ní. Hodnotila se erekce, tvrdost penisu, délka trvání atd. U pacientů s ženšenem, na rozdíl od pacientů s placebem, došlo ke zlepšení ve všech sledovaných parametrech. Krom erekce zlepšuje podávání ženšenu také kvalitu spermatu. Zvyšuje počet spermií, jejich kvalitu a pohyblivost.

 

men

Dalším důležitým efektem ženšenu na mužské pohlavní orgány je také v případě zánětů, např. zánětů nadvarlat, šourku. I ty mohou výrazně snížit kvalitu spermatu a způsobit vážné komplikace. Účinek ženšenu byl prokázán na krysách, které byly infikovány běžným lidským patogenem. U infikovaných zvířat došlo ke zvětšení prostaty a semenných váčků, ale došlo ke snížení kvality spermatu, snížení pohyblivosti a počtu spermií, podávání ženšenu však tento stav změnilo a vrátilo do normálu.

de Andrade Ede Mesquita AAClaro Jde Ade Andrade PMOrtiz VParanhos MSrougi M. Study of the efficacy of Korean Red Ginseng in the treatment of erectile dysfunction. Asian J Androl. 2007 Mar;9(2):241-4.
Chen X,  Lee TJ. Ginsenosides-induced nitric oxide mediated relaxation of the rabbit corpus cavernosum. Br J Pharmacol, 115 (1995), pp. 15-18
Murphy LL,  Lee TJ. Ginseng, sex behavior, and nitric oxide. Ann N Y Acad Sci, 962 (2002), pp. 372-377
Choi YD,  Rha KH,  Choi HK. In vitro and in vivo experimental effect of Korean Red ginseng on erection. J Urol, 162 (1999), pp. 1508-1511
Wang X,  Chu S, Qian T, Chen J, Zhang J. Ginsenoside Rg1 improves male copulatory behavior via nitric oxide/cyclic guanosine monophosphate pathway. J Sex Med, 7 (2010), pp. 743-750
Jang DJ,  Lee MS,  Shin BC,  Lee YC,  Ernst E. Red ginseng for treating erectile dysfunction; a systematic review. Br J Clin Pharmacol, 66 (2008), pp. 444-450
Park HJ,  Choe S, Paek NC. Effects of Korean Red ginseng on semen parameters in male infertility patients: a randomized, placebo-controlled, double-blind clinical study. Chin J Integr Med, 22 (2016), pp. 490-495
Kim SD, Kim YJ, Huh JS, Kim SW, Sohn DW. Improvement of erectile function by Korean red ginseng (Panax ginseng) in a male rat model of metabolic syndrome. Asian J Androl. 2013;15(3):395-9.
Eskandari M, Jani S, Kazemi M, et al. Ameliorating Effect of Ginseng on Epididymo-Orchitis Inducing Alterations in Sperm Quality and Spermatogenic Cells Apoptosis following Infection by Uropathogenic Escherichia coli in Rats. Cell J. 2016;18(3):446-57.